Festivitatea de Absolvire 2021, Promoția ”Academician Virgiliu N. CONSTANTINESCU”

FINALIZARE STUDII

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ / DISERTAȚIE

Sesiunea iunie - iulie 2021

HOTĂRÂRE privind desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul al II-lea,

an universitar 2020-2021 în Universitatea POLITEHNICA din București

HS – Desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul al II-lea, an universitar 2020-2021

 

POLIFEST 2021 – PRIMA EDIȚIE ORGANIZATĂ ONLINE

La târgul educațional PoliFest, facultățile din cadrul UPB au prezentat programele de studiu pentru licență și masterat, iar asociațiile de studenți și profesorii au expus proiecte extra curriculare, internship-uri și activități de voluntariat. PoliFEST s-a dovedit a fi un eveniment care a devenit un „brand” recunoscut al universității noastre, au fost prezente toate părțile interesate de procesul educativ-formativ din universitatea noastră: liceeni, studenți, părinți, personal didactic, firme mari, mici și mijlocii.

ADMITERE STUDII LICENȚĂ 2021

FIM pregătește specialiști la standarde internaționale!

ACTIVITĂȚILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL AL II-LEA, SĂPTĂMÂNILE 5, 6, 7 ȘI 8, SE VOR DESFĂȘURA EXCLUSIV ON-LINE

Senatul întrunit on-line în data de 25 martie 2021, a adoptat Hotărârea nr. 173, prin care se aprobă desfășurarea în sistem exclusiv on-line a activităților didactice programate în perioada săptămânilor 5, 6, 7 și 8 ale semestrului al II-lea, an universitar 2020-2021, în cadrul UPB.

HS-Desfășurarea-activității-didactice-în-sistem-on-line

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca în perioada 01-12 martie 2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul II, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB, obligatoriu la adresa de email: burse.fim@upb.ro

Documentele solicitate:

Regulament-burse-și-alte-forme-de-sprijin-pentru-studenții-de-la-licență-și-masterat-2020-2021

ACTIVITĂȚILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL II VOR ÎNCEPE ON-LINE, PENTRU PRIMELE 4 SĂPTĂMÂNI

În primele 4 săptămâni ale semestrului II, din anul universitar 2020-2021, toate activitățile didactice se vor desfășura în sistemul on-line.

Pe baza analizei planurilor de învățământ, fiecare facultate decide care din activitățile de laborator, seminar și/sau proiect din următoarele 10 săptămâni vor fi organizate în regim prezență fizică și dacă există activități care se pot organiza integral în sistem on-line.

Activitățile de cercetare cu studenții din cadrul programelor de masterat și doctorat, cât și cele din cadrul pregătirii proiectului de licență se vor organiza cu prezență fizică, respectând o limită de maxim 10 persoane în laborator și toate măsurile de prevenție necesare, sau în sistem on-line, sau în sistem mixt.

HS_161- Metodologia privind organizarea studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020-2021

Mobilități de scurtă durată- Athens Network online

Programul de mobilități de scurtă durată Athens Network se va desfășura online, în perioada 15-19 Martie 2021.

Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studenții să parcurgă etapele de mai jos:

– Accesarea website-ului Athens și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care doresc să le urmeze http://athensnetwork.eu/ 

– Descărcarea și completarea formularului de înregistrare și a formularului Student Commitment, pe care să le transmită semnate la adresa de e-mail international@upb.ro.

Înregistrarea participanților se va realiza în perioada 12 – 24 Februarie 2021.

Mai multe informații găsiți aici:  http://athensnetwork.eu/ 

(13) University POLITEHNICA of Bucharest – Department of International Relations | Facebook

https://international.upb.ro/mobilities/student-mobility/athens-program.

 

Programul ATHENS se desfășoară de două ori pe an, în lunile martie și noiembrie, și cuprinde cursuri științifice și activități „Dimensiunea Culturală Europeană”. La încheierea unei sesiuni ATHENS, se organizează o examinare si se acorda diploma si credite (în general 3 credite ECTS).

Anunţ privind acordarea burselor  ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

SofMedica Group, prin Centrul Medical Emerald (deținător al mărcii IHS),  va acorda, începând cu anul 2021, cinci burse anuale de studiu (https://emeraldmed.ro/bursele-dr-dimitre-capsa/).
Una dintre aceste burse este acordată unui student al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București.
Facultatea noastră este onorată de acest parteneriat.
Succes candidaților!

 UPB ESTE PRIMA UNIVERSITATE CARE ANIVERSEAZĂ 200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC DIN ROMÂNIA

200 ani

TESTIMONIALE