ORAR

AN UNIVERSITAR 2022-2023

SEMESTRUl I

În semestrul I, al anului universitar 2022-2023, activitățile didactice se vor desfășura conform orarului:

LICENȚĂ

https://bit.ly/3SrIROO

MASTERAT

https://bit.ly/3Stm3hJ

FESTIVITATE DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2022-2023

 

Vă invităm să participați la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023, la Facultatea de Inginerie Medicală.

Evenimentul va avea loc luni, 3 octombrie 2022, începând cu ora 13:00, în sala F202, din campus Polizu.

 

 Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023,  la Universitatea POLITEHNICA din București,

se va desfășura luni, 3 octombrie 2022, ora 11.30, în Aula Magna.

(https://upb.ro/calendar-evenimente/festivitatea-de-deschidere-a-anului-universitar-2022-2023/?occurrence=2022-10-03).

ANUNȚ CAZĂRI - An Universitar 2022-2023

Repartiția în cămin este afișată în contul fiecărui student. Accesează https://studenti.pub.ro/ pentru a vizualiza unde ai fost repartizat. Dacă nu ai nicio repartiție în cont, vei veni duminică, 2 octombrie 2022, în sala F202, orele 08:00 -11:00 și vei primi un loc în cămin. Vei veni cu o copie a actului de identitate și cu dovada plății (cămin P4 - 250 lei) sau act doveditor pentru scutire/reducere.

Mai multe informații

Admitere licență 

Informații actualizate 08.09.2022

În baza rezultatelor înregistrate, Comisia Locală de Admitere a Facultății de Inginerie Medicală a constatat faptul că 

toate locurile alocate (185 locuri Buget și 50 locuri cu Taxă)  au fost ocupate.

INFORMAȚII ADMITERE MASTERAT 

ADMITERE SESIUNEA a IV-a

SEPTEMBRIE 2022

Înscrierea candidaților: 19.09.2022 – 25.09.2022, ora 16. Taxa înscriere: 100 RON

Concurs de admitere: 26.09.2022

Comunicarea rezultatelor: 26.09 – 27.09.2022

Înmatricularea candidaților: 27.09.2022.

Taxă Înscriere: 100 lei.

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București organizează admitere la 5 programe de MASTERAT,

cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, examen de disertaţie si 120 puncte credit),

compatibile cu Sistemul Educaţional European:

Programe de tip „masterat complementar” (Inginerie Medicală, Substanțe, Materiale și Sisteme Biocompatibile);

Programe de tip „masterat de cercetare” (Tehnologii Moderne pentru Ingineria Medicală, Bioinginerie Aplicată pentru Medicina Regenerativă),

Program de tip „masterat de aprofundare”, în limba engleză (Smart Biomaterials and Applications).

 

INFO

Site-ul dbb.iem.pub.ro este momentan indisponibil.

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR 

 

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare, începând cu anul universitar 2021/2022, se face respectând

Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa:

https://upb.ro/wp content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

  • Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimite cererea (Anexa 19, din Regulament) pe adresa de email a secretarei de an, urmând ca apoi să vă prezentați personal pentru eliberare. Conform Regulamentului mai sus menționat adeverințele au un format mult mai complex, conținând date cu caracter personal, și din acest motiv se ridică personal de către solicitant/împuternicit notarial. În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va trimite prin email adeverința pe adresa de student.

Pentru cererile depuse în cursul unei săptămâni, veți putea ridica adeverințele în zilele de luni și marți, ale săptămânii care urmează.

 

  • Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (Anexa 13, din Regulament). Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca până la data de 20.10.2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul I, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB,

obligatoriu la adresa de emailburse.fim@upb.ro

 

Documente necesare pentru dosarul de bursă socială, semestrul I, an universitar 2021-2022

HS_220-Regulament-privind-acordarea-burselor-si-a-ajutoarelor-de-sprijin-material-pentru-studentii-din-UPB-2021-2022

În atenția tuturor studenților Facultății de Inginerie Medicală

Platforma http://my.upb.ro/ – conține informații importante pentru studenții UPB.

Platforma informatică unde toți studenții UPB își pot activa contul instituțional și tot aici pot găsi toate tutorialele disponibile pentru platformele puse la dispoziție de Universtate.

Anunţ privind acordarea burselor  ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

SofMedica Group, prin Centrul Medical Emerald (deținător al mărcii IHS),  va acorda, începând cu anul 2021, cinci burse anuale de studiu (https://emeraldmed.ro/bursele-dr-dimitre-capsa/).
Una dintre aceste burse este acordată unui student al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București.
Facultatea noastră este onorată de acest parteneriat.
Succes candidaților!

 UPB ESTE PRIMA UNIVERSITATE CARE ANIVERSEAZĂ 200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC DIN ROMÂNIA

200 ani

TESTIMONIALE