FINALIZARE STUDII

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ / DISERTAȚIE

Site-ul dbb.iem.pub.ro este momentan indisponibil.

 

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

 

Departamentul de Bioinginerie și Biotehnologie scoate la concurs postul Șef de lucrări nr. 9 din Statul de funcțiuni.

 

Postul are în componență următoarele discipline din domeniul Inginerie Chimică:

·       Testarea in vivo şi in vitro a implantelor

·       Interacțiunea nanoparticulelor cu țesuturile vii

·       Biocompatibilitate și efecte adverse

 

Informații despre concurs găsiți la avizierul departamentului, corpul F, etajul III, local Polizu.

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 2022

 

Universitatea POLITEHNICA din București organizează, în perioada 13-14 mai 2022, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești.

Studenților FIM li se dă astfel posibilitatea să prezinte în fața colegilor și a cadrelor didactice, rezultatele activității lor de cercetare din timpul anului.

 

Manifestarea științifică va avea loc în data de 13 mai 2022, în format hibrid. Data limită pentru înscrierea lucrărilor este 12 mai 2022.

Lucrările vor începe la ora 9.00, în sala F301, pentru secțiunea BDM și la ora 8.30, în sala F325, pentru secțiunea ESM.

GHID SCSS_2022

Hotărârea de Senat referitoare la Modul de organizare și desfășurare a activităților didactice în Universitatea POLITEHNICA din București

în semestrul al II-lea, al anului universitar 2021-2022

 

HS 406/10.03.2022

FIM – Selecție mobilități Erasmus+ pentru anul universitar 2022-2023

 

Interviul pentru mobilități ERASMUS+ va avea loc pe 22.03.2022, ora 10:00, în Sala de Consiliu (F321).

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul FIM până pe 21.03.2022, ora 13:00.

Regulamentul este disponibil la https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/03/Regulament-Mobilitati-studenti-ERASMUS.pdf și

include condițiile de eligibilitate, descrierea elementelor dosarului și metoda de punctare​​​​​​​.

 

În luna martie a fiecărui an academic se organizează principala sesiune de selecţie aferentă următorului an academic.

Astfel în al doilea semestru, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru primul semestru din următorul an academic sau

pentru întregul an şi/sau mobilităţi de practică pentru următorul an academic.

Pentru mobilitățile de practică, nu este obligatoriu să existe acord de colaborare semnat deja între UPB/FIM și instituția gazdă a stagiului.

Se poate semna un astfel de acord pentru fiecare student, dacă studentul este acceptat. Practica se poate desfășura în universități, institute de cercetări sau companii.

 

Informaţiile de bază privind procesul de selecție al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se găsesc la secţiunea Studenţi Erasmus.

 

Prodecan responsabil ERASMUS,

Prof.dr.ing. Izabela STANCU

 În semestrul al II-lea, al anului universitar 2021-2022, activitatea didactică se va desfășura conform orarului:

 

Orar Licență

https://bit.ly/3hY9xGr

 

Orar Masterat

https://bit.ly/3t6miVN

Forma de organizare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare

în semestrul al II-lea, al anului universitar 2021-2022

 

Consiliul de Administrație al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința online în data de 09.03.2022, a adoptat Hotărârea nr.14/09.03.2022 referitoare la

modul de desfășurare a activităților didactice în semestrul al II-lea, al anului universitar 2021-2022

 

H14/09.03.2022- Desfășurare activități didactice semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022

Biroul Erasmus+ UPB organizează evenimentul cu tradiție, mult așteptat Erasmus+ Open Doors

 

În anul European al Tineretului, programul ERASMUS împlinește 35 de ani de existență în Europa, odată cu împlinirea acestei vârste rotunde programul vine cu noi oportunități pentru studenți.

De la mobilități mixte în cadrul cărora perioada de mobilitate fizică este complementată de o componentă virtuală facilitând colaborarea online și munca în echipă la mobilități de plasament cu activități de asistență în cercetare pentru studenți și doctoranzi ce pot fi realizate în orice centru de cercetare relevant dar și posibilitatea de a participa la mai multe mobilități, 12 luni cumulate per ciclu de studii.

În plus vei afla despre sprijinul financiar adițional pentru a susține participarea studenților cu oportunități reduse sau cu nevoi speciale și sprijinul financiar adițional pentru

alegerea unor mijloace de transport care produc mai puține emisii CO2 pentru deplasare către și dinspre țara gazdă.

Vei avea oportunitatea să întâlnești studenți care își vor împărtăși experiențele!

 

De ce să pleci în mobilitate Erasmus+?

Cum poți primi grantul Erasmus+?

Când poți aplica?

 Vino să găsești răspunsurile!

 Vă așteptăm să vorbim despre ERASMUS+!

Data: 10/03/2022, 12:00 – 14:00, Microsoft Teams

Pentru informații suplimentare contactați Biroul ERASMUS
Camera R401, Cladirea Rectorat, Etaj IV
Telefon: + 4 021.402.92.84
Email: erasmus@upb.ro / student.erasmus@upb.ro

În atenția studenților interesați de mobilități ERASMUS

 

În luna martie a fiecărui an academic se organizează principala sesiune de selecţie aferentă următorului an academic.

Astfel în al doilea semestru, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru primul semestru din următorul an academic sau pentru întregul an şi/sau

mobilităţi de practică pentru următorul an academic (https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/).

Data selecției pentru mobilități în anul 2022-2023 pentru studenții FIM, va fi anunțată în curând.

Pentru pregătirea selecției, vă informăm că testările lingvistice pentru candidații ERASMUS+ care nu dețin un atestat lingvistic se vor organiza online pe Moodle, după următorul orar:

Vineri, 11.03.2022, ora 14.00, Limba Spaniolă: https://curs.upb.ro/2021/course/view.php?id=9732

Vineri, 11.03.2022, ora 16.00, Limba Franceză: https://curs.upb.ro/2021/course/view.php?id=9730

Sâmbătă, 12.03.2022, ora 10.00, Limba Engleză: https://curs.upb.ro/2021/course/view.php?id=9729

Sâmbătă, 12.03.2022, ora 12.00, Limba Germană: https://curs.upb.ro/2021/course/view.php?id=9731

Precizăm ca cei doritori să se auto-înregistreze pe Moodle.

 

Prodecan responsabil Erasmus,

Prof. dr. ing. Izabela-Cristina STANCU

Sesiune suplimentară de examene,

cu prezență fizică,

în perioada 28 februarie – 4 martie 2022

Senatul UPB, întrunit în sistem hibrid în data de 28.01.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se organizează o sesiune suplimentară de examene, cu prezență fizică, în perioada 28 februarie – 4 martie 2022,

pentru disciplinele ciclului de licență din semestrul I, al anului universitar 2021-2022.

Art.2 (1) În această sesiune studenții pot susține doar examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2022, programate în perioada în care au fost plasați în carantină sau izolare.
(2) Dovada carantinării/izolării se va face exclusiv prin prezentarea Deciziei de confirmare a carantinării sau izolării, emisă de Direcțiile de Sănătate Publică.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Facultățile din cadrul Universității POLITEHNICA din București.

HS_381_Sesiune specială 28 februarie- 04 martie

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR 

 

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare, începând cu anul universitar 2021/2022, se face respectând

Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa:

https://upb.ro/wp content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

  • Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimite cererea (Anexa 19, din Regulament) pe adresa de email a secretarei de an, urmând ca apoi să vă prezentați personal pentru eliberare. Conform Regulamentului mai sus menționat adeverințele au un format mult mai complex, conținând date cu caracter personal, și din acest motiv se ridică personal de către solicitant/împuternicit notarial. În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va trimite prin email adeverința pe adresa de student.

Pentru cererile depuse în cursul unei săptămâni, veți putea ridica adeverințele în zilele de luni și marți, ale săptămânii care urmează.

 

  • Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (Anexa 13, din Regulament). Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca până la data de 20.10.2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul I, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB,

obligatoriu la adresa de emailburse.fim@upb.ro

 

Documente necesare pentru dosarul de bursă socială, semestrul I, an universitar 2021-2022

HS_220-Regulament-privind-acordarea-burselor-si-a-ajutoarelor-de-sprijin-material-pentru-studentii-din-UPB-2021-2022

În atenția tuturor studenților Facultății de Inginerie Medicală

Platforma http://my.upb.ro/ – conține informații importante pentru studenții UPB.

Platforma informatică unde toți studenții UPB își pot activa contul instituțional și tot aici pot găsi toate tutorialele disponibile pentru platformele puse la dispoziție de Universtate.

În atenția studenților interesați de mobilități ERASMUS+

Pentru participarea la concursul de selecţie este obligatoriu ca studentul să deţină un atestat lingvistic pentru o limbă de circulaţie internaţională (EN/FR/DE/ES) care să coincidă cu limba de studiu la universitatea gazdă sau cu cerinţele locului de practică.

Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici:

https://curs.upb.ro/2021/course/index.php?categoryid=94

Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testările se vor susține în data de 8 Octombrie pe Moodle, după cum urmează:

Atestatul lingvistic este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă

Data 08/10/2021, ora 15:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

Data 08/10/2021, ora 13:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11226

Data 08/10/2021, ora 17:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

Data 08/10/2021, ora 19:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Detalii la  https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

FESTIVITATE DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2021-2022

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022 va avea loc luni, 04.10.2021, începând cu ora 12:00, în sala F202, corp F, Campus Polizu. Activitatea se va desfășura în condițiile stricte impuse de pandemia SARS CoV-2, fiind aplicate toate măsurile de protecție, impuse de autorități, împotriva răspândirii noului Coronavirus. Deoarece numărul de participanți în sală este restricționat, festivitatea va fi transmisă „live” pe pagina de Facebook a Facultății de Inginerie Medicală.

În anul universitar 2021-2022, în semestrul I, activitatea didactică se va desfășura astfel:

Cursuri – online, prin platforma Microsoft Teams;

Aplicații (seminar, laborator, proiect) – fizic, conform orarului.

 

Orar Licență

https://bit.ly/3A6UUXI

 

Orar Masterat

https://bit.ly/39ZgR0w

Anunţ privind acordarea burselor  ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

SofMedica Group, prin Centrul Medical Emerald (deținător al mărcii IHS),  va acorda, începând cu anul 2021, cinci burse anuale de studiu (https://emeraldmed.ro/bursele-dr-dimitre-capsa/).
Una dintre aceste burse este acordată unui student al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București.
Facultatea noastră este onorată de acest parteneriat.
Succes candidaților!

 UPB ESTE PRIMA UNIVERSITATE CARE ANIVERSEAZĂ 200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC DIN ROMÂNIA

200 ani

TESTIMONIALE