ORAR

AN UNIVERSITAR 2023-2024

SEMESTRUL I

În semestrul I, al anului universitar 2023-2024, activitățile didactice se vor desfășura conform orarului:

LICENȚĂ

https://bit.ly/3LGzEki

FESTIVITATE DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2023 - 2024

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca până la data de 13 octombrie 2023 să depuneți toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul I, din anul universitar 2023-2024, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UNSTPB.

INFORMAȚII UTILE PENTRU STUDENȚI

Vă informăm că s-a decis prelungirea termenului de înscriere pentru testele Aptis și English Score până pe 31 mai 2023

WORKSHOP PHILIPS - 15 mai 2023

”TEHNOLOGIA MEDICALĂ ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ”

POLIFEST 20-22 aprilie 2023

European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA)

 

Este prima alianță a instituțiilor de învățământ superior (școli de ingineri absolvenți, universități tehnologice și universități cu spectru complet)

din diferite țări din Europa menite să definească și să implementeze un model comun de inginer european.

Universitățile partenere sunt din Spania, Franța, Germania, Italia, Ungaria, Turcia și România.

Este un proiect cofinanțat de programul ERASMUS+.

https://eelisa.eu/
https://upb.ro/eelisa/

Mai multe informații privind activitățile EELISA, ce se vor desfășura în partea a doua a anului 2023, sunt disponibile aici.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ – Studenți)

în cadrul proiectului ROSE – Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale – EduMed

Mai multe informații aici.

În atenția studenților interesați de mobilități Erasmus

Vă informăm că Marți, 14.03.2023, se vor organiza testările lingvistice pentru candidații care nu dețin un atestat lingvistic și vor să participe la Concursul de Selecție ERASMUS+ din luna Martie 2023.
 Testarea lingvistica se va desfășura pe Moodle, după următorul program:
Limba Germană – ora 12.00;
Limba Engleză – ora 16.00;
Limba Franceză – ora 14.00;
Limba Spaniolă – ora 18.00.
Link-ul: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19 pentru testarea lingvistică a candidaților ERASMUS+ care nu dețin un atestat lingvistic și vor să candideze la Selecția mobilităților ERASMUS+.Candidații se pot înscrie personal.
Informații și linkuri utile sunt disponibile aici: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/
Doar în această zi se vor organiza testările lingvistice!

FIM – Selecție mobilități Erasmus+

 

Interviul pentru mobilități ERASMUS+ va avea loc pe 09.03.20223, începând cu ora 9:00, în Sala de Consiliu (F321).

Depunerea dosarelor se face la Secretariatul FIM până pe 08.03.2023, ora 14:00.

Regulamentul este disponibil la https://upb.ro/wp-content/uploads/2020/03/Regulament-Mobilitati-studenti-ERASMUS.pdf

și include condițiile de eligibilitate, descrierea elementelor dosarului si metoda de punctare​​​​​​​.

Anunț Erasmus martie 2023

1 Martie 2023 – Exercițiu de alarmare publică

Miercuri, 1 martie 2023, în intervalul orar 10:00-11:00, va avea loc exercițiul pentru transmiterea mesajelor de înștiințare/prealarmare și verificare a funcționării sirenelor de alarmare publică.

Recomandăm cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările noastre. Pentru a evita panica, informați membrii familiei asupra acestui exercițiu.

Acest exercițiu este desfășurat în contextul organizării la nivel național a evenimentului Săptămâna Protecției Civile, în perioada 25.02-04.03.2023

Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale acustice cu diferite semnificații sau pot fi transmise mesaje vocale care vizează anumite măsuri pentru comunitate

Prin această verificare urmărim îmbunătățirea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.
Informații generale privind alarmarea publică: https://isubif.ro/local/14436-2/

Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația, prin intermediul sirenelor electrice și electronice, au loc pe timpul inundațiilor, când este semnalată iminența producerii unor viituri care să pună în pericol viața persoanelor.

De asemenea, sistemul de înștiințare – alarmare este utilizat în cazul producerii unor accidente tehnologice în care sunt implicate substanțe periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau căderii obiectelor din atmosferă. Această metodă destinată protecției populației civile poate fi utilizată și pe timpul conflictelor armate.

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca până la data de 10 martie 2023, ora 16:00, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul al II-lea,

conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB,

obligatoriu la adresa de emailburse.fim@upb.ro

 

Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea POLITEHNICA din București

ORAR

AN UNIVERSITAR 2022-2023

SEMESTRUL al II-lea

 

În semestrul al II-lea, al anului universitar 2022-2023, activitățile didactice se vor desfășura conform orarului:

 

LICENȚĂ

http://bit.ly/3RXggSb

 

MASTERAT

http://bit.ly/41osY0g

REZULTATUL CONCURSULUI

pentru

OCUPAREA POSTULUI de ȘEF DE LUCRĂRI,
POZIȚIA 11 din STATUL DE FUNCȚII al

DEPARTAMENTULUI DE BIOINGINERIE ȘI BIOTEHNOLOGIE

 

Comisia de concurs, întrunită la data de 26 ianuarie 2023, cu unanimitate de voturi, recomandă ca

dr.ing. Sabrina-Patricia STATE să ocupe acest post.

 

Mobilități de scurtă durată pentru studenți

ATHENS Network 12-19 martie 2023

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminatăsemestrul I, an universitar 2022-2023

 

Departamentul de Bioinginerie și Biotehnologie scoate la concurs postul Șef de lucrări nr. 11 din Statul de funcțiuni.

Postul are în componență următoarele discipline din domeniul Inginerie Chimică: Știința materialelor 1 (metalice).

Mai multe informații despre concurs găsiți aici.

Eveniment de prezentare a programelor de mobilități

Mai multe informații

ORAR

AN UNIVERSITAR 2022-2023

SEMESTRUl I

În semestrul I, al anului universitar 2022-2023, activitățile didactice se vor desfășura conform orarului:

LICENȚĂ

https://bit.ly/3SrIROO

MASTERAT

https://bit.ly/3Stm3hJ

INFO

Site-ul dbb.iem.pub.ro este momentan indisponibil.

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR 

 

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare, începând cu anul universitar 2021/2022, se face respectând

Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa:

https://upb.ro/wp content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

  • Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimite cererea (Anexa 19, din Regulament) pe adresa de email a secretarei de an, urmând ca apoi să vă prezentați personal pentru eliberare. Conform Regulamentului mai sus menționat adeverințele au un format mult mai complex, conținând date cu caracter personal, și din acest motiv se ridică personal de către solicitant/împuternicit notarial. În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va trimite prin email adeverința pe adresa de student.

Pentru cererile depuse în cursul unei săptămâni, veți putea ridica adeverințele în zilele de luni și marți, ale săptămânii care urmează.

 

  • Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (Anexa 13, din Regulament). Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

În atenția tuturor studenților Facultății de Inginerie Medicală

Platforma http://my.upb.ro/ – conține informații importante pentru studenții UPB.

Platforma informatică unde toți studenții UPB își pot activa contul instituțional și tot aici pot găsi toate tutorialele disponibile pentru platformele puse la dispoziție de Universtate.

Anunţ privind acordarea burselor  ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

SofMedica Group, prin Centrul Medical Emerald (deținător al mărcii IHS),  va acorda, începând cu anul 2021, cinci burse anuale de studiu (https://emeraldmed.ro/bursele-dr-dimitre-capsa/).
Una dintre aceste burse este acordată unui student al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București.
Facultatea noastră este onorată de acest parteneriat.
Succes candidaților!

 UPB ESTE PRIMA UNIVERSITATE CARE ANIVERSEAZĂ 200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC DIN ROMÂNIA

200 ani

TESTIMONIALE