În conformitate cu HS_296_modificare HS_266-Metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021 – 2022,

începând cu data de 11.10.2021 până în data de 29.10.2021, inclusiv, toate orele pentru programul de licență (curs, laborator, seminar, proiect) se vor desfășura în sistem on-line.

Vă vom anunța după data de 22.10.2021 dacă Senatul Universității va decide o altă modalitate de desfășurare a orelor.

 

HS_296_modificare HS 266-Metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021 – 2022

 

Vă urăm multă sănătate,

Conducerea Facultății de Inginerie Medicală

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR 

 

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare, începând cu anul universitar 2021/2022, se face respectând

Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa:

https://upb.ro/wp content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

  • Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimite cererea (Anexa 19, din Regulament) pe adresa de email a secretarei de an, urmând ca apoi să vă prezentați personal pentru eliberare. Conform Regulamentului mai sus menționat adeverințele au un format mult mai complex, conținând date cu caracter personal, și din acest motiv se ridică personal de către solicitant/împuternicit notarial. În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va trimite prin email adeverința pe adresa de student.

Pentru cererile depuse în cursul unei săptămâni, veți putea ridica adeverințele în zilele de luni și marți, ale săptămânii care urmează.

 

  • Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (Anexa 13, din Regulament). Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca până la data de 20.10.2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul I, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB,

obligatoriu la adresa de emailburse.fim@upb.ro

 

Documente necesare pentru dosarul de bursă socială, semestrul I, an universitar 2021-2022

HS_220-Regulament-privind-acordarea-burselor-si-a-ajutoarelor-de-sprijin-material-pentru-studentii-din-UPB-2021-2022

În atenția tuturor studenților Facultății de Inginerie Medicală

Platforma http://my.upb.ro/ – conține informații importante pentru studenții UPB.

Platforma informatică unde toți studenții UPB își pot activa contul instituțional și tot aici pot găsi toate tutorialele disponibile pentru platformele puse la dispoziție de Universtate.

În atenția studenților interesați de mobilități ERASMUS+

Pentru participarea la concursul de selecţie este obligatoriu ca studentul să deţină un atestat lingvistic pentru o limbă de circulaţie internaţională (EN/FR/DE/ES) care să coincidă cu limba de studiu la universitatea gazdă sau cu cerinţele locului de practică.

Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle aici:

https://curs.upb.ro/2021/course/index.php?categoryid=94

Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testările se vor susține în data de 8 Octombrie pe Moodle, după cum urmează:

Atestatul lingvistic este document component al dosarului de selecție şi al celui de finanţare, te invităm să participi gratuit la testare pentru obținerea acestuia dacă nu ai deja unul.

Atestatul emis de Departamentul Limbi moderne al FILS va putea fi folosit numai în cadrul programului ERASMUS+ din UPB.

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă

Data 08/10/2021, ora 15:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11224

Data 08/10/2021, ora 13:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11226

Data 08/10/2021, ora 17:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11225

Data 08/10/2021, ora 19:00

https://curs.upb.ro/course/view.php?id=11259

Detalii la  https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

FESTIVITATE DESCHIDERE AN UNIVERSITAR 2021-2022

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022 va avea loc luni, 04.10.2021, începând cu ora 12:00, în sala F202, corp F, Campus Polizu. Activitatea se va desfășura în condițiile stricte impuse de pandemia SARS CoV-2, fiind aplicate toate măsurile de protecție, impuse de autorități, împotriva răspândirii noului Coronavirus. Deoarece numărul de participanți în sală este restricționat, festivitatea va fi transmisă „live” pe pagina de Facebook a Facultății de Inginerie Medicală.

În anul universitar 2021-2022, în semestrul I, activitatea didactică se va desfășura astfel:

Cursuri – online, prin platforma Microsoft Teams;

Aplicații (seminar, laborator, proiect) – fizic, conform orarului.

 

Orar Licență

https://bit.ly/3A6UUXI

 

Orar Masterat

https://bit.ly/39ZgR0w

Festivitatea de Absolvire 2021, Promoția ”Academician Virgiliu N. CONSTANTINESCU”

FINALIZARE STUDII

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ / DISERTAȚIE

Sesiunea iunie - iulie 2021

HOTĂRÂRE privind desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul al II-lea,

an universitar 2020-2021 în Universitatea POLITEHNICA din București

HS – Desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul al II-lea, an universitar 2020-2021

 

POLIFEST 2021 – PRIMA EDIȚIE ORGANIZATĂ ONLINE

La târgul educațional PoliFest, facultățile din cadrul UPB au prezentat programele de studiu pentru licență și masterat, iar asociațiile de studenți și profesorii au expus proiecte extra curriculare, internship-uri și activități de voluntariat. PoliFEST s-a dovedit a fi un eveniment care a devenit un „brand” recunoscut al universității noastre, au fost prezente toate părțile interesate de procesul educativ-formativ din universitatea noastră: liceeni, studenți, părinți, personal didactic, firme mari, mici și mijlocii.

ADMITERE STUDII LICENȚĂ 2021

FIM pregătește specialiști la standarde internaționale!

ACTIVITĂȚILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL AL II-LEA, SĂPTĂMÂNILE 5, 6, 7 ȘI 8, SE VOR DESFĂȘURA EXCLUSIV ON-LINE

Senatul întrunit on-line în data de 25 martie 2021, a adoptat Hotărârea nr. 173, prin care se aprobă desfășurarea în sistem exclusiv on-line a activităților didactice programate în perioada săptămânilor 5, 6, 7 și 8 ale semestrului al II-lea, an universitar 2020-2021, în cadrul UPB.

HS-Desfășurarea-activității-didactice-în-sistem-on-line

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca în perioada 01-12 martie 2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul II, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB, obligatoriu la adresa de email: burse.fim@upb.ro

Documentele solicitate:

Regulament-burse-și-alte-forme-de-sprijin-pentru-studenții-de-la-licență-și-masterat-2020-2021

ACTIVITĂȚILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL II VOR ÎNCEPE ON-LINE, PENTRU PRIMELE 4 SĂPTĂMÂNI

În primele 4 săptămâni ale semestrului II, din anul universitar 2020-2021, toate activitățile didactice se vor desfășura în sistemul on-line.

Pe baza analizei planurilor de învățământ, fiecare facultate decide care din activitățile de laborator, seminar și/sau proiect din următoarele 10 săptămâni vor fi organizate în regim prezență fizică și dacă există activități care se pot organiza integral în sistem slot online.

Activitățile de cercetare cu studenții din cadrul programelor de masterat și doctorat, cât și cele din cadrul pregătirii proiectului de licență se vor organiza cu prezență fizică, respectând o limită de maxim 10 persoane în laborator și toate măsurile de prevenție necesare, sau în sistem on-line, sau în sistem mixt.

HS_161- Metodologia privind organizarea studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020-2021

 

Mobilități de scurtă durată- Athens Network online

Programul de mobilități de scurtă durată Athens Network se va desfășura online, în perioada 15-19 Martie 2021.

Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studenții să parcurgă etapele de mai jos:

– Accesarea website-ului Athens și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care doresc să le urmeze http://athensnetwork.eu/ 

– Descărcarea și completarea formularului de înregistrare și a formularului Student Commitment, pe care să le transmită semnate la adresa de e-mail international@upb.ro.

Înregistrarea participanților se va realiza în perioada 12 – 24 Februarie 2021.

Mai multe informații găsiți aici:  http://athensnetwork.eu/ 

(13) University POLITEHNICA of Bucharest – Department of International Relations | Facebook

https://international.upb.ro/mobilities/student-mobility/athens-program.

 

Programul ATHENS se desfășoară de două ori pe an, în lunile martie și noiembrie, și cuprinde cursuri științifice și activități „Dimensiunea Culturală Europeană”. La încheierea unei sesiuni ATHENS, se organizează o examinare si se acorda diploma si credite (în general 3 credite ECTS).

Anunţ privind acordarea burselor  ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

SofMedica Group, prin Centrul Medical Emerald (deținător al mărcii IHS),  va acorda, începând cu anul 2021, cinci burse anuale de studiu (https://emeraldmed.ro/bursele-dr-dimitre-capsa/).
Una dintre aceste burse este acordată unui student al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București.
Facultatea noastră este onorată de acest parteneriat.
Succes candidaților!

 UPB ESTE PRIMA UNIVERSITATE CARE ANIVERSEAZĂ 200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC DIN ROMÂNIA

200 ani

TESTIMONIALE