REZULTATUL CONCURSULUI

pentru

OCUPAREA POSTULUI de ȘEF DE LUCRĂRI,
POZIȚIA 11 din STATUL DE FUNCȚII al

DEPARTAMENTULUI DE BIOINGINERIE ȘI BIOTEHNOLOGIE

 

Comisia de concurs, întrunită la data de 26 ianuarie 2023, cu unanimitate de voturi, recomandă ca

dr.ing. Sabrina-Patricia STATE să ocupe acest post.

 

Mobilități de scurtă durată pentru studenți

ATHENS Network 12-19 martie 2023

Posturi didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminatăsemestrul I, an universitar 2022-2023

 

Departamentul de Bioinginerie și Biotehnologie scoate la concurs postul Șef de lucrări nr. 11 din Statul de funcțiuni.

Postul are în componență următoarele discipline din domeniul Inginerie Chimică: Știința materialelor 1 (metalice).

Mai multe informații despre concurs găsiți aici.

Eveniment de prezentare a programelor de mobilități

Mai multe informații

ORAR

AN UNIVERSITAR 2022-2023

SEMESTRUl I

În semestrul I, al anului universitar 2022-2023, activitățile didactice se vor desfășura conform orarului:

LICENȚĂ

https://bit.ly/3SrIROO

MASTERAT

https://bit.ly/3Stm3hJ

INFO

Site-ul dbb.iem.pub.ro este momentan indisponibil.

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR 

 

Eliberarea adeverințelor de student și a situațiilor școlare, începând cu anul universitar 2021/2022, se face respectând

Regulamentul actelor de studii aprobat de Senatul UPB prin Hotărârea Nr. 244 /22.09.2021 disponibil pe site-ul UPB la adresa:

https://upb.ro/wp content/uploads/2021/10/Regulamentul-privind-regimul-actelor-de-studii-in-UPB.pdf

 

  • Pentru eliberarea adeverinței de student, veți trimite cererea (Anexa 19, din Regulament) pe adresa de email a secretarei de an, urmând ca apoi să vă prezentați personal pentru eliberare. Conform Regulamentului mai sus menționat adeverințele au un format mult mai complex, conținând date cu caracter personal, și din acest motiv se ridică personal de către solicitant/împuternicit notarial. În situația în care nu vă puteți prezenta pentru eliberare,  secretara de an va trimite prin email adeverința pe adresa de student.

Pentru cererile depuse în cursul unei săptămâni, veți putea ridica adeverințele în zilele de luni și marți, ale săptămânii care urmează.

 

  • Pentru eliberarea situației școlare, studentul va depune la Secretariat, personal sau prin împuternicit, o cerere (Anexa 13, din Regulament). Cererea poate fi trimisă și prin email, secretarei de an, dar eliberarea se face numai personal, deoarece situaţia şcolară se eliberează în aceleaşi condiţii practicate la eliberarea actelor de studii.

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca până la data de 20.10.2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul I, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB,

obligatoriu la adresa de emailburse.fim@upb.ro

 

Documente necesare pentru dosarul de bursă socială, semestrul I, an universitar 2021-2022

HS_220-Regulament-privind-acordarea-burselor-si-a-ajutoarelor-de-sprijin-material-pentru-studentii-din-UPB-2021-2022

În atenția tuturor studenților Facultății de Inginerie Medicală

Platforma http://my.upb.ro/ – conține informații importante pentru studenții UPB.

Platforma informatică unde toți studenții UPB își pot activa contul instituțional și tot aici pot găsi toate tutorialele disponibile pentru platformele puse la dispoziție de Universtate.

Anunţ privind acordarea burselor  ”DR. DIMITRIE CAPȘA”

SofMedica Group, prin Centrul Medical Emerald (deținător al mărcii IHS),  va acorda, începând cu anul 2021, cinci burse anuale de studiu (https://emeraldmed.ro/bursele-dr-dimitre-capsa/).
Una dintre aceste burse este acordată unui student al Facultății de Inginerie Medicală din Universitatea Politehnica din București.
Facultatea noastră este onorată de acest parteneriat.
Succes candidaților!

 UPB ESTE PRIMA UNIVERSITATE CARE ANIVERSEAZĂ 200 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNIC DIN ROMÂNIA

200 ani

TESTIMONIALE