Student licență

Orar an univ 2018-2019

An I
An II
An III BDM
An III ESM
An IV BDM
An IV ESM

Program de cazare în cămine – septembrie 2018

 

Cazarea studenților în căminele facultății de Inginerie Medicală se efectuează în conformitate cu „REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București”.

Înmânarea contractului de cazare și preluarea camerelor în cămine va avea loc în perioada 20-21 septembrie 2018, sala F202, local Polizu, după cum urmează:

        * Joi, 20 septembrie 2018:

Intervalul 8:30-12:00: studenții înmatriculați în anul I licență și masterat care au bifat aceasta opțiune la înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;

Intervalul 12.00-17.00: studenții integraliști din anul II si licență care au depus cerere de precazare.

        * Vineri, 21 septembrie 2018:

Intervalul 8:30-11:30: studenții integraliști din anul III licență care au depus cerere de precazare.

Intervalul 11:30-14:30: studenții integraliști din anul IV licență care au depus cerere de precazare.

Intervalul 14:30-15:30: studenții integraliști din anul II master care au depus cerere de precazare.

Intervalul 15:30-17:00: studenții restanțieri care au depus cerere de precazare; aceștia vor fi cazați în limita locurilor disponibile și în ordine crescătoare a numărului de restanțe.

 

Informații importante:

        # În ziua programată, fiecare student solicitant de cămin trebuie să se prezinte personal la Comisia de Cazare pentru a-și ridica cererea de cazare (doar în cazuri excepționale se acceptă procură notarială, la care se vor atașa acte justificative bine întemeiate) DOAR în ziua corespunzătoare anului de studiu în care urmează să intre în anul universitar 2018-2019 având asupra lui/ei următoarele:

  • carte de identitate (original + copie) – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului/ei;
  • 250 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie;
  • 100 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare ÎN ZIUA RIDICĂRII REPARTIȚIEI LA CĂMIN conform programului de mai sus) pentru:

– studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

– studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

– studenții copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

– studenții orfani de ambii părinți (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a certificatelor de deces ale ambilor părinți);

– studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

– studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

– studenţii cu un părinte decedat și venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naștere, al certificatului de deces al părintelui și al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

– studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere al studentului/ei și al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revoluției Române din 1989);

– studenţii cu handicap grav și accentuat (pe baza unui certificat/unei adeverințe care să ateste încadrarea în grad și tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008); de asemenea, trebuie să prezinte acte doveditoare actualizate de la medicul specialist și medicul de familie.

        # Studenții care au primit loc de cazare sunt obligați să-și depună contractul de cazare la administrația căminului unde au fost repartizați în termen de maxim de 72 de ore de la înmânarea contractului de cazare – în caz contrar vor pierde dreptul de cazare, iar locul rămas disponibil se va redistribui în următoarea etapă de cazare.

        # Etapa a II-a de cazare va fi anunțată la o dată stabilită ulterior (după minim 4 zile de la Etapa I de cazare). Prezența studentului în sală la ora stabilită pentru solicitarea unui loc în cămin este obligatorie!

        # Plata pentru luna OCTOMBRIE 2018 –1000 RON pentru studenții altor Universități (regia de cămin pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie); cazarea se va face în limita locurilor disponibile.

 

 

Platforma de cursuri pentru studenții facultăţii de Inginerie Medicală https://fim.curs.pub.ro/2018

An I
An II
An III BDM
An III ESM
An IV BDM
An IV ESM

Student masterat

Orar an univ 2018-2019

Semestrul 2 anul II. Activitatea de Cercetare şi Elaborare a lucrării de disertaţie se desfăşoară pe tot parcursul semestrului şi se finalizează cu susţinerea examenului de disertaţie.

Sesiune de examene (restanţe pentru anul II master):  25 mai – 7 iunie 2019

Sesiune examen de disertaţie: 24 – 28 iunie 2019

ORAR an 1 sem 2 – master IM
ORAR SB_sem_I_ 2018-2019
orar an I sem II Master Smart Biomaterials and Applications
orar an II sem I – SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS_v2

 

 

Raport semestrial activitate cercetare

Pentru studiile de masterat, activitatea de cercetare este obligatorie.

Promovarea acestei activităţi condiţionează promovarea anului.

Pentru evaluarea activităţii de cercetare, trebuie să realizaţi un referat de 3-10 pagini, respectând formatul ataşat.

Termenul de predare este în săptămâna a 12 a fiecărui semestru, la Secretariatul Facultăţii.

Pe referat trebuie menţionată nota acordată de cadrul didactic coordonator al activităţii de cercetare.

Referatul va fi analizat de comisia de evaluare, care va acorda, la rândul său, o notă.

Nota finală va reprezenta media aritmetică dintre cele două note şi va fi trecută în catalog de responsabilul de master, înainte de începerea sesiunii.

În mod obligatoriu, începând cu semestrul al doilea al primului an de studii masterale, în referat trebuie să se prezinte rezultate proprii obţinute în activitatea de cercetare.

Pentru anul I, sem. I, referatul poate conţine doar un studiu documentar.

Model_Raport_de_cercetare_FIM_SB
Model_Research report_FIM-SMART

 

 

 

Program de cazare în cămine – septembrie 2018

 

Cazarea studenților în căminele facultății de Inginerie Medicală se efectuează în conformitate cu „REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București”.

Înmânarea contractului de cazare și preluarea camerelor în cămine va avea loc în perioada 20-21 septembrie 2018, sala F202, local Polizu, după cum urmează:

        * Joi, 20 septembrie 2018:

Intervalul 8:30-12:00: studenții înmatriculați în anul I licență și masterat care au bifat aceasta opțiune la înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;

Intervalul 12.00-17.00: studenții integraliști din anul II si licență care au depus cerere de precazare.

        * Vineri, 21 septembrie 2018:

Intervalul 8:30-11:30: studenții integraliști din anul III licență care au depus cerere de precazare.

Intervalul 11:30-14:30: studenții integraliști din anul IV licență care au depus cerere de precazare.

Intervalul 14:30-15:30: studenții integraliști din anul II master care au depus cerere de precazare.

Intervalul 15:30-17:00: studenții restanțieri care au depus cerere de precazare; aceștia vor fi cazați în limita locurilor disponibile și în ordine crescătoare a numărului de restanțe.

 

Informații importante:

        # În ziua programată, fiecare student solicitant de cămin trebuie să se prezinte personal la Comisia de Cazare pentru a-și ridica cererea de cazare (doar în cazuri excepționale se acceptă procură notarială, la care se vor atașa acte justificative bine întemeiate) DOAR în ziua corespunzătoare anului de studiu în care urmează să intre în anul universitar 2018-2019 având asupra lui/ei următoarele:

  • carte de identitate (original + copie) – pe copie să fie scris CITEȚ numărul de telefon mobil al studentului/ei;
  • 250 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie;
  • 100 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare ÎN ZIUA RIDICĂRII REPARTIȚIEI LA CĂMIN conform programului de mai sus) pentru:

– studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

– studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

– studenții copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);

– studenții orfani de ambii părinți (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a certificatelor de deces ale ambilor părinți);

– studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);

– studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);

– studenţii cu un părinte decedat și venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naștere, al certificatului de deces al părintelui și al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);

– studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere al studentului/ei și al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revoluției Române din 1989);

– studenţii cu handicap grav și accentuat (pe baza unui certificat/unei adeverințe care să ateste încadrarea în grad și tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008); de asemenea, trebuie să prezinte acte doveditoare actualizate de la medicul specialist și medicul de familie.

        # Studenții care au primit loc de cazare sunt obligați să-și depună contractul de cazare la administrația căminului unde au fost repartizați în termen de maxim de 72 de ore de la înmânarea contractului de cazare – în caz contrar vor pierde dreptul de cazare, iar locul rămas disponibil se va redistribui în următoarea etapă de cazare.

        # Etapa a II-a de cazare va fi anunțată la o dată stabilită ulterior (după minim 4 zile de la Etapa I de cazare). Prezența studentului în sală la ora stabilită pentru solicitarea unui loc în cămin este obligatorie!

        # Plata pentru luna OCTOMBRIE 2018 –1000 RON pentru studenții altor Universități (regia de cămin pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie); cazarea se va face în limita locurilor disponibile.

Platforma de cursuri pentru studenții facultăţii de Inginerie Medicală https://fim.curs.pub.ro/2017