Stimați studenți,

În vederea unei mai bune desfășurări a activității vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Facultatea de Inginerie Medicală transmite infomații oficiale prin următoarele canale:
  – Site-ul Facultății de Inginerie Medicală: https://fim.upb.ro
  – Mesaje email transmise prin platforma studenti.pub.ro
  – Mesaje transmise prin intermediul platformei Microsoft Teams.

În cazuri urgente veți fi contactați telefonic sau prin email de către personalul secretariatului (vă rugăm să încărcați în platforma studenti.pub.ro numărul de telefon și adresa de email).

 

 1. Adeverințele de student se solicită exclusiv din contul personal, prin platforma studenti.pub.ro.

 

 1. Pentru vizarea/eliberarea carnetelor și a legitimațiilor de student și pentru semnarea contractelor de studii se va face o programare pe grupe ce va fi afișată la avizierul facultății. Vă rugăm să respectați această programare.

 

 1. Toţi studenţii (studii de licenţă + master) trebuie să semneze CONTRACTUL ANUAL DE STUDII până la data de 13.10.2023. Studenţii care nu semnează contractul de studii vor fi exmatriculaţi.

 

 1. Cererea pentru refacerea disciplinelor restante în anul universitar 2023/2024 se completează, se semnează olograf și se depune la secretariat odată cu semnarea contractului. Cererea trebuie să conțină atât disciplinele din semestrul I, cât și cele din semestrul al II-lea. Netransmiterea acestei cereri până la data de 13.10.2023 va duce la imposibiliatea recuperării disciplinelor în acest an universitar.

 

 1. Autentificarea la platforma studenti.pub.ro se face astfel: user name (CNP) și parola inițială (ultimele 6 cifre din CNP). Vă recomandăm să vă schimbați parola după prima autentificare.
 2. Adresa de mail instituțională se activează la adresa https://my.upb.ro/login
 3. Orice problemă privind logarea la diferitele platforme oferite de universitate se rezolvă prin deschiderea unui tichet în platforma support.upb.ro
 4. Pentru buna desfășurare a activității în cadrul Universității aveți la dispoziție mai multe ghiduri: https://my.upb.ro/ghid-studenti
 5. Activitatea didactică va avea ca suport platforma curs.upb.ro. Activitatea didactică se va desfășura conform orarului afișat.
 6. Studenții anului I vor avea repartizați îndrumători de an (tutori de an)- cadre didactice ale facultății.
 7. Contact Secretariat FIM: 

În semestrul al II-lea, al anului universitar 2023-2024, activitățile didactice se vor desfășura conform orarului:

MASTERAT

https://bit.ly/3OTwRWF

Raport semestrial activitate cercetare

Pentru studiile de masterat, activitatea de cercetare este obligatorie.

Promovarea acestei activităţi condiţionează promovarea anului.

Pentru evaluarea activităţii de cercetare, trebuie să realizaţi un referat de 3-10 pagini.

Termenul de predare este în săptămâna a 12 a fiecărui semestru, la Secretariatul Facultăţii.

Pe referat trebuie menţionată nota acordată de cadrul didactic coordonator al activităţii de cercetare.

Referatul va fi analizat de comisia de evaluare, care va acorda, la rândul său, o notă.

Nota finală va reprezenta media aritmetică dintre cele două note şi va fi trecută în catalog de responsabilul de master, înainte de începerea sesiunii.

În mod obligatoriu, începând cu semestrul al doilea al primului an de studii masterale, în referat trebuie să se prezinte rezultate proprii obţinute în activitatea de cercetare.

Pentru anul I, sem. I, referatul poate conţine doar un studiu documentar.

Platforma de cursuri pentru studenții Facultăţii de Inginerie Medicală

https://fim.curs.pub.ro