Admitere masterat

4 programe în limba română

1 program în limba engleză

INFORMAȚII ADMITERE MASTERAT 

ADMITERE SESIUNEA a IV-a

SEPTEMBRIE 2022

Înscrierea candidaților: 19.09.2022 – 25.09.2022, ora 16. Taxa înscriere: 100 RON

Concurs de admitere: 26.09.2022

Comunicarea rezultatelor: 26.09 – 27.09.2022

Înmatricularea candidaților: 27.09.2022.

ADMITERE SESIUNEA a III-a

SEPTEMBRIE 2022

Taxă Înscriere: 100 lei.

 

ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022

    Înscrierea Candidaților:

01.07.2022 – 11.07.2022

Taxă Înscriere: 100 lei.

Concurs de admitere

Programare Examene Admitere Masterat – Sesiunea mai 2022

 

În atenția candidaților care au participat la Examenul de Admitere la programele de studii universitare de master,

în Sesiunea Admitere Anticipată 2022

Vă informăm că toți candidații au promovat examenul de admitere,

urmând ca după susținerea și promovarea examenului de diplomă, să se înmatriculeze.

(perioada de înmatriculare este 04.07.2022 – 24.07.2022)

Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle

 

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• masterat de tip complementar 

• se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, biomedical sau de ştiinţe aplicate 

• formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cât şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice 

• Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de interrelaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti în domenii diferite.

Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE ȘI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR

• masterat de tip complementar

• Urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de lastudiile de licenţă din domenii şi specializări precum: Inginerie medicală,Chimie, Ştiinţa materialelor, Ştiinţele vieţii, Medicină etc.

• sunt abordate direcții moderne precum biomateriale pentru ingineria tisulară, pentru medicina regenerativă și personalizată, și tehnologii de obținere și procesare ale acestora.

Dotarea modernă a laboratoarelor permite derularea cu succes a activității practice şi de cercetare.

 

Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SBA)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• masterat de aprofundare, în limba engleză

• asigură formarea unor specialiști în biomateriale inteligente și tehnologii de ultimă generație.

• Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nanotomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva din tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes.

• Promovează colaborări și stagii internaționale

Go Button
BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,

• program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu Sistemul Educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

• formează competențe în dezvoltarea de proteze inteligente și tehnologii regenerative după traumatisme sau procese degenerative specifice imbătrânirii populației, la limita dintre aplicarea curentă și cercetare

• poziționarea pe piața muncii este esențială pentru o aplicabilitate rapidă într-un mediu concurențial și consecutiv pentru dezvoltarea de noi oportunități de angajare, inclusiv prin dezvoltarea de micro-intreprinderi.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

Go Button
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ (TIM)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,

• program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu Sistemul Educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

• oferă şi asigură absolvenţilor, de la programe de licenţă conexe ingineriei medicale, o pregătire universitară de aprofundare în acest domeniu de specialitate, o pregătire orientată spre cunoaşterea progresului tehnic actual într-un domeniu dinamic, a tendiţelor de evoluţie, de cercetare avansată şi inovare,

• corespunde cerinţelor profesionale identificate azi şi oferă premizele adaptării în viitor la o piaţă a muncii flexibilă, dinamică, inovativă.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București organizează admitere la 5 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, examen de disertaţie si 120 puncte credit); programe de tip „masterat de cercetare”, compatibile cu Sistemul Educaţional European. Admitere: iulie și/sau septembrie.

Programează-ți responsabil viitorul! Alege programe educaționale pentru specialiști de succes !