Admitere masterat

4 programe în limba română

1 program în limba engleză

INFORMAȚII ADMITERE MASTERAT 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2021/2022.

Pentru sesiunea de toamnă, Facultatea de Inginerie Medicală mai are locuri disponibile la buget, la următoarele programe de masterat:

 Smart Biomaterials and Applications/Biomateriale inteligente și aplicații- 6 locuri

Bioinginerie Aplicată pentru Medicină Regenerativă- 6 locuri

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

ÎNSCRIEREA și SUSȚINEREA PROBELOR

Înscrierea candidaților: 18-26 Septembrie 2021, ora 16:00.

Concursul are loc în data de 27 Septembrie 2021.

        Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților se face în perioada 27-28 Septembrie 2021.

Candidații admiși în ambele sesiuni vor completa si semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2021-2022, în caz contrar aceștia vor pierde statutul de student masterand.

 Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50 RON.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultății dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate în regulament.

Proba P2- Admitere Programe Masterat, an universitar 2021-2022- Sesiunea Septembrie

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în cadrul învățământului universitar de MASTERAT- An universitar 2021-2022
Regulament privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti- An universitar 2021-2022

 

 

 

Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle

 

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• masterat de tip complementar 

• se adresează candidaţilor cu studii de licenţă în domeniul ingineresc, biomedical sau de ştiinţe aplicate 

• formează competenţe în dezvoltarea şi promovarea aparaturii medicale de diagnostic, terapie şi reabilitare, cât şi în asigurarea asistenţei tehnice moderne pentru intervenţii clinice 

• Caracterul complementar al masteratului oferă un cadru de interrelaţionare favorabil schimbului profesional de experienţă între absolvenţi cu licenţa în diverse specializări, sub îndrumarea unui corp profesoral format din specialişti în domenii diferite.

Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE ȘI SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR

• masterat de tip complementar

• Urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de lastudiile de licenţă din domenii şi specializări precum: Inginerie medicală,Chimie, Ştiinţa materialelor, Ştiinţele vieţii, Medicină etc.

• sunt abordate direcții moderne precum biomateriale pentru ingineria tisulară, pentru medicina regenerativă și personalizată, și tehnologii de obținere și procesare ale acestora.

Dotarea modernă a laboratoarelor permite derularea cu succes a activității practice şi de cercetare.

 

Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SBA)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

• masterat de aprofundare, în limba engleză

• asigură formarea unor specialiști în biomateriale inteligente și tehnologii de ultimă generație.

• Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nanotomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva din tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes.

• Promovează colaborări și stagii internaționale

Go Button
BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,

• program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu Sistemul Educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

• formează competențe în dezvoltarea de proteze inteligente și tehnologii regenerative după traumatisme sau procese degenerative specifice imbătrânirii populației, la limita dintre aplicarea curentă și cercetare

• poziționarea pe piața muncii este esențială pentru o aplicabilitate rapidă într-un mediu concurențial și consecutiv pentru dezvoltarea de noi oportunități de angajare, inclusiv prin dezvoltarea de micro-intreprinderi.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

Go Button
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ (TIM)
My Subtitle

• domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE,

• program de tip “masterat de cercetare”, compatibil cu Sistemul Educaţional European , cu durata de 2 ani, cursuri de zi (4 semestre).

• oferă şi asigură absolvenţilor, de la programe de licenţă conexe ingineriei medicale, o pregătire universitară de aprofundare în acest domeniu de specialitate, o pregătire orientată spre cunoaşterea progresului tehnic actual într-un domeniu dinamic, a tendiţelor de evoluţie, de cercetare avansată şi inovare,

• corespunde cerinţelor profesionale identificate azi şi oferă premizele adaptării în viitor la o piaţă a muncii flexibilă, dinamică, inovativă.

* Acreditat conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

 

 

 

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București organizează admitere la 5 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, examen de disertaţie si 120 puncte credit); programe de tip „masterat de cercetare”, compatibile cu Sistemul Educaţional European. Admitere: iulie și/sau septembrie.

Programează-ți responsabil viitorul! Alege programe educaționale pentru specialiști de succes !