ADMITERE MASTERAT 2018

Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere în învățământul
universitar de masterat pentru anul universitar 2020/2021.

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizeaza în două sesiuni,
în iulie și septembrie 2020

SESIUNEA IULIE 2020
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
29.06-07.07.2020
29.06-07.07.2020
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
EXAMENE
EXAMENE
08.07 – 10.07.2020
08.07 – 10.07.2020
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
17.08- 08.09 2020
17.08- 08.09 2020
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
zilnic între orele
9:00 - 15:00
la sediile facultăților
EXAMENE
EXAMENE
09 – 11 Sept 2020
09 – 11 Sept 2020

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația sa depună până la data de 18.09.2020
diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage
neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

64
183

programe de studiu

10
20

programe de studiu in limbi straine

DOCUMENTE UTILE MASTERAT
 • PROGRAME DE STUDII
 • CONTRACT DE STUDII
 • FIȘĂ ÎNSCRIERE
 • CONȚINUT DOSAR
 • REGULAMENTE

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 1. fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

 3. diploma de bacalaureat, în original;

 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2018 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul în care se prezintă diploma de licenţă/inginer;

 6. certificatul de naştere, în copie legalizată;

 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

 9. buletin/carte de identitate, în copie;

 10. chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)