FIM implementează un concept modern de cercetare prin promovarea colaborării / parteneriatelor cu colective cu competențe inter- și multidisciplinare. În Universitatea noastră s-a creat un mediu de cercetare în care rigoarea academică, inovația și transmiterea cunoașterii sunt posibile datorită unor personalități recunoscute a unei infrastructuri moderne și a unor parteneriate puternice de colaborare.