MED (Medical Engineering Development) este o organizație   non-guvernamentală care își propune să sprijine interesele studenților din cadrul

Facultății de Inginerie Medicală.

 

http://med.upb.ro