Go Button
INGINERIE MEDICALĂ (IM)
My Subtitle
Go Button
SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS (SMART)
My Subtitle
Go Button
SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE (SB)
My Subtitle
Go Button
BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ (BAMR)
My Subtitle
Go Button
TEHNOLOGII MODERNE PENTRU INGINERIA MEDICALĂ (TIM)
My Subtitle

Toate programele de masterat sunt aprobate prin HG 297/2020, Anexa 1 (emisă la 08.05.2020) privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 – 2021 (HG-nr.-297-din-2020-acreditare-masterate).

Masteratele de tip complementar (IM şi SB) se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte. Masteranzilor li se oferă o pregătire profesională complementară studiilor de licenţă, în scopul reorientării profesionale, a deschiderii spre un nou domeniu generos în aplicaţii şi în căutare de forţă de muncă, inclusiv pentru domeniul de cercetare şi inovare. Programele menţionate au fost supuse evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 21.07.2011. Ulterior, în cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, domeniul ştiinţific ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (inclusiv masteratele INGINERIE MEDICALĂ și SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE) a primit avizul de Menţinerea acreditării, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 22.04.2019, respectiv din 27.05.2019.

Masteratul de aprofundare (SMART) se adresează absolvenţilor studiilor de inginerie medicală şi ingineria materialelor, urmărind continuarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, cu deschidere pe piaţa muncii. În cadrul procesului de evaluare periodică efectuată de ARACIS în Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, domeniul ştiinţific ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (inclusiv masteratul SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS) a primit avizul de Menţinerea acreditării, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 27.05.2019.

Facultatea de Inginerie Medicală organizează începând din anul universitar 2019 – 2020 două noi programe de masterat de aprofundare în domeniul studiilor de licenţă, dedicate prioritar absolvenţilor programelor BDM şi ESM:

  •  Bioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă
  • Tehnologii moderne pentru ingineria medicală

Ambele masterate au primit acordul pentru încadrare în domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate la UPB, conform hotărârii Consiliului ARACIS din 27.06.2019

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt conforme Regulamentului UPB pentru admitere la masterat.