Specializarea SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este obţinută printr-un masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 30.05.2017.

Specializarea este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE conform listei aprobate prin HG nr. 117/2017, Anexa 1 (emisă în 30.03.2017 şi completată în 11.08.2017), a programelor de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

Masteranzilor SMART li se asigură acces la cea mai nouă infrastructură de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din București, în laboratoare ultra-moderne. Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nano-tomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva dintre tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes. Programul SMART promovează colaborări şi stagii industriale sau în străinatate.

 

 

The main purpose of the program is to provide competitive education using state-of-the-art laboratories and highly skilled trainers for the tomorrow’s specialists and leaders in the field of Biomaterials and Applications. This program aims the development of real employability skills according to the current requirements of employers in modern fabrication technologies, implants, tissue engineering and medical engineering.

The specific objectives of the program are:

  • Assimilation of solid technical knowledge, verbal and written communication, decision making, lateral thinking, analytical thinking, investigating, in the field of modern and smart biomaterials (advanced materials – biomimetic, smart; artificial organs; bio functionalization; surface engineering; control of properties; (bio)fabrication technologies – 3D (bio)printing, electrospinning; advanced characterization methods – micro-CT, biodynamic testing, biosensors, algorithms, concepts, modeling, simulation, optimization, etc.).
  • Knowledge and use of modern technologies (fabrication technologies: 3D (bio)printing, electrospinning, extrusion, plasma treatment; advanced characterization / testing including: contact angle and superficial tension, circular dichroism, micro-CT, electron microscopy, FTIR, Raman, UV-Vis spectroscopy) and corresponding software packages (for programming, modeling, design, image analysis) from the field of smart biomaterials and applications.