Specializarea SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este obţinută printr-un masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 30.05.2017.

Specializarea este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE conform listei aprobate prin HG nr. 117/2017, Anexa 1 (emisă în 30.03.2017 şi completată în 11.08.2017), a programelor de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

Masteranzilor SMART li se asigura acces la cea mai noua infrastructura de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in laboratoare ultra-moderne. Printare 3D pentru organe artificiale, micro- și nano-tomografie computerizată, testare biodinamică, sunt doar câteva dintre tehnologiile de vârf cu care studenții SMART se vor familiariza pentru a deveni profesioniști de succes. Programul SMART promovează colaborări şi stagii industriale sau în străinatate.