CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE DECAN

Facultatea de Inginerie Medicală

Mobilități Athens 16 - 23 martie 2024

Burse Sociale

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun până la data de 13.10.2023.

Dosarele se depun fizic la Secretariatul Facultății de Inginerie Medicală şi trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

– declaraţie de venit (se ridică de la secretariat);

– adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iunie, iulie, august 2023;

– adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iunie, iulie, august 2023;

– cupoane de pensie pentru lunile: iunie, iulie, august 2023;

– cupoane de şomaj pentru lunile: iunie, iulie, august 2023;

– adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură;

– adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iunie, iulie, august 2023;

– adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă toți membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

– pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

– adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii (surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor sau copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

– copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

– copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

– adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1898 lei, în funcţie de venit. Totodată media de studii trebuie să fie cel puţin 5.

Nu se acceptă dosare incomplete.

Regulament Burse- an universitar 2023-2024

Ordinul Nr.3392.2017-1-1 (burse)

Stimați studenți,

În vederea unei mai bune desfășurări a activității vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Facultatea de Inginerie Medicală transmite infomații oficiale prin următoarele canale:
  – Site-ul Facultății de Inginerie Medicală: https://fim.upb.ro
  – Mesaje email transmise prin platforma studenti.pub.ro
  – Mesaje transmise prin intermediul platformei Microsoft Teams.

În cazuri urgente veți fi contactați telefonic sau prin email de către personalul secretariatului (vă rugăm să încărcați în platforma studenti.pub.ro numărul de telefon și adresa de email).

 

 1. Adeverințele de student se solicită exclusiv din contul personal, prin platforma studenti.pub.ro.

 

 1. Pentru vizarea/eliberarea carnetelor și a legitimațiilor de student și pentru semnarea contractelor de studii se va face o programare pe grupe ce va fi afișată la avizierul facultății. Vă rugăm să respectați această programare.

 

 1. Toţi studenţii (studii de licenţă + master) trebuie să semneze CONTRACTUL ANUAL DE STUDII până la data de 13.10.2023. Studenţii care nu semnează contractul de studii vor fi exmatriculaţi.

 

 1. Cererea pentru refacerea disciplinelor restante în anul universitar 2023/2024 se completează, se semnează olograf și se depune la secretariat odată cu semnarea contractului. Cererea trebuie să conțină atât disciplinele din semestrul I, cât și cele din semestrul al II-lea. Netransmiterea acestei cereri până la data de 13.10.2023 va duce la imposibiliatea recuperării disciplinelor în acest an universitar.

 

 1. Autentificarea la platforma studenti.pub.ro se face astfel: user name (CNP) și parola inițială (ultimele 6 cifre din CNP). Vă recomandăm să vă schimbați parola după prima autentificare.
 2. Adresa de mail instituțională se activează la adresa https://my.upb.ro/login
 3. Orice problemă privind logarea la diferitele platforme oferite de universitate se rezolvă prin deschiderea unui tichet în platforma support.upb.ro
 4. Pentru buna desfășurare a activității în cadrul Universității aveți la dispoziție mai multe ghiduri: https://my.upb.ro/ghid-studenti
 5. Activitatea didactică va avea ca suport platforma curs.upb.ro. Activitatea didactică se va desfășura conform orarului afișat.
 6. Studenții anului I vor avea repartizați îndrumători de an (tutori de an)- cadre didactice ale facultății.
 7. Contact Secretariat FIM:

Telefon: +4 021 402 9039

Adrese e-mail:

În atenția studenților interesați de mobilități ERASMUS, pentru anul universitar 2022-2023

S-au stabilit datele testării lingvistice gratuite organizate de UPB pentru candidații ce nu au atestat lingvistic (minim B2).

Testarea Lingvistică FILS!

Studenții interesați în obținerea unui atestat lingvistic pentru o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă) se pot înscrie pe Moodle, nu mai târziu de 24 de ore înaintea orei planificate pentru examinare: https://curs.upb.ro/2022/course/index.php?categoryid=19

 Vă puteți auto-înrola la aceste teste, pe baza contului instituţional UPB. Testările se vor susține pe 18 și 19 Octombrie pe Moodle, după cum urmează:

Limba engleză Limba germană Limba franceză Limba spaniolă
18/10/2022, ora 14:00https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10790 18/10/2022, ora 14:00https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10789 19/10/2022, ora 16:00https://curs.upb.ro/2022/course/view.php?id=10788

ÎNSCRIERE PROIECT ROSE - Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale - EduMed

 

 

 

 

 

POLIFEST 2021 – PRIMA EDIȚIE ORGANIZATĂ ONLINE

La târgul educațional POLIFEST, facultățile din cadrul UPB își vor prezenta programele de studiu pentru licență și master, iar asociațiile de studenți și profesorii vor expune proiecte extra curriculare, internship-uri și activități de voluntariat.

Ediția din acest an va avea loc online în perioada 19 – 23 aprilie 2021.

Detalii suplimentare despre organizarea evenimentului:

E-mail: polifest@upb.ro
relatii.publice@upb.ro
Tel: + 40 21 402 9465 / 0753 064 854
Website: http://polifest2021.upb.ro/

Link-ul de participare la webinariile organizate în cadrul târgului educațional PoliFest, pentru Facultatea de Inginerie Medicală, este:
Meeting ID: 893 5001 1100
Passcode: 930669

A peek into the UPB study programs

1 March 2021 – 5 March 2021

If you are interested to become an engineer in a specific domain, University POLITEHNICA of Bucharest invites you to take part in a webinar where will get an overview of the study programs we have to offer.

The online event will take place between 1-5 March 2021, from 12:00 – 14:00 P.M (Bucharest Time). More information at: https://international.upb.ro/news-and-events/view/event/en-a-peek-into-the-upb-study-programs

 

 Universitatea POLITEHNICA din București a lansat un nou website dedicat domeniului internațional:

https://international.upb.ro/

Website-ul UPB internațional cuprinde informații relevante despre programele de mobilități internaționale pentru studenți și cadrele didactice, programele de burse, parteneriatele strategice cu instituții de învățământ superior și organizații internaționale, programele de studii universitare în limbi străine și multe alte informații de interes pentru comunitatea academică a universității și nu numai.

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Mic
BENEFICIAR:Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Medicală
TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea competențelor în domeniul Inginerie Medicale – DCMed

 

Avem plăcerea de a vă anunța implementarea activității – Desfășurarea vizitelor de studiu la agenți economici din domeniul ingineriei medicale, activitate desfășurată în cadrul Proiectului: Dezvoltarea competențelor în domeniul Ingineriei Medicale – DCMed.

În cadrul vizitelor de studiu, vă vor fi prezentate de către agenții economici, principalele activități ale societății, procesele tehnologice implementate, programele de internship, posibilitățile de angajare, precum și programele educaționale.

În contextul pandemiei produsă de virusul SARS-COV-2, această activitate se va desfășura online, pe platforma Microsoft Teams.