Programul de masterat Tehnologii moderne pentru Ingineria Medicală (TIM) urmăreşte să aducă soluţiile tehnice inovative şi mereu în evoluţie oferite de inginerie – tehnologii moderne – mai aproape de problemele medicinei contemporane. Denumirea programului ilustrează atât o conturare adomeniului acoperit în prezent, cât şi angajamentul adaptării viitoare a conţinutului său la progresul ştiinţei şi tehnologiei în ingineria medicală.

Misiunea programului de masterat TIM este să ofere şi să asigure absolvenţilor de la programe de licenţă conexe ingineriei medicale, o pregătire universitară de aprofundare în acest domeniu de specialitate, o pregătire orientată spre cunoaşterea progresului tehnic actual într-un domeniu dinamic, a tendiţelor de evoluţie, de cercetare avansată şi inovare, care să corespundă cerinţelor profesionale identificate azi şi să ofere premizele adaptării în viitor la o piaţă a muncii flexibilă, dinamică, inovativă.

Programul formează competenţe şi inspiră idei pentru iniţiative în firme de tip start-up centrate pe lansarea rapidă pe piaţă a unor produse de utilitate, dar asigură şi premizele pentru formarea de specialişti pentru mari companii de aparatură, echipamente de specialitate şi tehnologii medicale, pentru activităţi de producţie, dezvoltare, promovare. Prin infrastructura de cercetare şi resursele umane calificate angajate în derularea programului propus este de asemenea urmărită îndeplinirea misiunii de educare prin şi pentru cercetare a masteranzilor.