Tabere studențești 2023-2024

Tabere studențești 2023-2024

METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești conform O.M. Nr.21107 din 29.12.2023

· Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face după un calendar stabilit.

· Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere (cazare și masă), în limita locurilor repartizate pe Facultate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de alte activități depuse în cadru organizat, la manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat, excepție făcând cazurile sociale.

· Conform metodologiei pot beneficia de locuri studenții cu frecvență, finanțați de la bugetul de stat, înmatriculați la ciclurile de studii de licență sau masterat, integraliști în anul universitar anterior sau, în cazul studenților din anul I, care au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, care nu au depășit vârsta de 35 de ani.

· Înscrierile se fac la Secretariatul FIM până la data de 17 iunie 2024, prin depunerea unei cereri tip (Anexa 4 la Metodologie) şi a unei declaraţii de consimţământ de prelucrare a datelor personale tip (Anexa 7.1 la Metodologie).

Locațiile nu sunt cunoscute la momentul depunerii cererilor. Ele sunt comunicate ulterior și fiecare student va alege una dintre ele. Seriile de tabăra, specificate în metodologie, sunt de cate 6 zile (5 nopți cazare).

· Repartizarea locurilor de tabere se va realiza conform Cap. IV din Metodologie.