Specializarea SUBSTANŢE, MATERIALE şi SISTEME BIOCOMPATIBILE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare INGINERIA MATERIALELOR. Programul este de tip complementar şi urmăreşte lărgirea orizontului de cunoaştere al absolvenţilor de la studiile de licenţă din domenii şi specializări precum: chimie, ştiinţa materialelor, ştiinţele vieţii, medicină, etc. Sunt abordate domenii moderne – inginerie tisulară, aplicaţii medicale şi tehnologice ale biosubstanţelor şi ale biomaterialelor avansate. Dotarea modernă a laboratoarelor de cercetare permite derularea cu succes a programelor de cercetare avansată în cadrul studiilor de masterat.