Selecție mobilități Erasmus+ pentru anul universitar 2023-2024

Selecție mobilități Erasmus+ pentru anul universitar 2023-2024

În luna Octombrie, studenţii pot aplica pentru desfăşurarea mobilităţilor de studiu pentru semestrul al II-lea şi pentru mobilităţile de practică din anul academic în curs (pentru licenţă şi pentru masterat).

Informaţiile de bază privind procesul de selecție al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se găsesc la secţiunea Studenţi Erasmus.

Interviul pentru mobilități ERASMUS+ va avea loc pe 17.10.2023, începând cu ora 10:00, în Sala de Consiliu (F321).

În vederea pregătirii aplicației, consultați Regulamentul, disponibil la:

https://upb.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulament_Mobilitati_ERASMUS_Plus_UPB-3.pdf

CAPITOLUL IV se referă la SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI ERASMUS+

Regulamentul include descrierea elementelor Dosarului de candidat la statutul de student Erasmus+ și metoda de punctare. ​​​ Dosarul trebuie să includă elemente justificative referitoare la activitatea declarată (copii diplome, adeverințe etc.).

Atenție! NU se depun la dosar documente în original!

Atenție! Pentru Situația școlară NU solicitați eliberarea de către Secretariat, ci exportați singuri din platformă!

Atenție! Dacă nu se transmite rezultatul testării lingvistice (pentru cei care au participat la testarea organizată de UNSTPB în 12.10.2023) până la depunerea dosarului, menționați în dosar că așteptați rezultatul.

Depunerea dosarelor se face online, în perioada 12.10.2023-16.10.2023, conform cu noua procedură pentru selecția din luna octombrie, pe care o găsiți în ghidul anexat aici.

Candidații își transmit intenția prin mesaj transmis Responsabilului Erasmus, utilizând plaforma Teams.

Link-uri utile: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/ , https://upb.ro/erasmus/mobilitate-de-studiu/ , https://upb.ro/erasmus/mobilitate-de-plasament-upb/.

Pentru mobilitățile de studiu, lista acordurilor FIM se găsește la: https://upb.ro/erasmus/universitati-partenere-erasmus/

Pentru mobilitățile de plasament, studenții își caută/aleg instituții gazdă în afara acestei liste de acorduri deja existente.

Responsabil Erasmus+ FIM

Prof. Dr. Ing. Izabela-Cristina STANCU