Stimați studenți,

În vederea unei mai bune desfășurări a activității vă aducem la cunoștință următoarele:

 1. Facultatea de Inginerie Medicală transmite infomații oficiale prin următoarele canale:
  – Site-ul Facultății de Inginerie Medicală: https://fim.upb.ro
  – Mesaje email transmise prin platforma studenti.pub.ro
  – Mesaje transmise prin intermediul platformei Microsoft Teams.

În cazuri urgente veți fi contactați telefonic sau prin email de către personalul secretariatului (vă rugăm să încărcați în platforma studenti.pub.ro numărul de telefon și adresa de email).

 1. Adeverințele de student se solicită exclusiv din contul personal, prin platforma studenti.pub.ro.
 1. Pentru vizarea/eliberarea carnetelor și a legitimațiilor de student și pentru semnarea contractelor de studii se va face o programare pe grupe ce va fi afișată la avizierul facultății. Vă rugăm să respectați această programare.
 1. Toţi studenţii (studii de licenţă + master) trebuie să semneze CONTRACTUL ANUAL DE STUDII până la data de 13.10.2023. Studenţii care nu semnează contractul de studii vor fi exmatriculaţi.
 1. Cererea pentru refacerea disciplinelor restante în anul universitar 2023/2024 se completează, se semnează olograf și se depune la secretariat odată cu semnarea contractului. Cererea trebuie să conțină atât disciplinele din semestrul I, cât și cele din semestrul al II-lea. Netransmiterea acestei cereri până la data de 13.10.2023 va duce la imposibiliatea recuperării disciplinelor în acest an universitar.
 1. Autentificarea la platforma studenti.pub.ro se face astfel: user name (CNP) și parola inițială (ultimele 6 cifre din CNP). Vă recomandăm să vă schimbați parola după prima autentificare.
 2. Adresa de mail instituțională se activează la adresa: https://my.upb.ro/login
 3. Orice problemă privind logarea la platformele oferite de universitate se rezolvă prin deschiderea unui tichet în platforma: support.upb.ro
 4. Pentru buna desfășurare a activității în cadrul Universității aveți la dispoziție mai multe ghiduri: https://my.upb.ro/ghid-studenti
 5. Activitatea didactică va avea ca suport platforma curs.upb.ro. Activitatea didactică se va desfășura conform orarului afișat.
 6. Studenții anului I vor avea repartizați îndrumători de an (tutori de an)- cadre didactice ale facultății.
 7. Contact Secretariat FIM:

Telefon: +4 021 402 9039

Adrese e-mail:

Mult succes în noul an universitar!