Dosarele pentru burse sociale, pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024, se depun până la data de 13.10.2023.

Dosarele se depun fizic la Secretariatul Facultății de Inginerie Medicală şi trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

– declaraţie de venit (se ridică de la secretariat);

– adeverinţe de salariu NET de la părinţi pe lunile: iunie, iulie, august 2023;

– adeverinţe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iunie, iulie, august 2023;

– cupoane de pensie pentru lunile: iunie, iulie, august 2023;

– cupoane de şomaj pentru lunile: iunie, iulie, august 2023;

– adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură;

– adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: iunie, iulie, august 2023;

– adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă toți membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) ş.a. ;

– pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;

– adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii (surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor sau copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

– copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;

– copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

– adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).

Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim 1898 lei, în funcţie de venit. Totodată media de studii trebuie să fie cel puţin 5.

ATENȚIE: Nu se acceptă dosare incomplete!