INVITAȚIE DE PARTICIPARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ – Studenți) în cadrul proiectului ROSE – Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale – EduMed

În baza Acordului de Grant nr. AG352/SGU/SS/III din data de 08.09.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea POLITEHNICA din București/Facultatea de Inginerie Medicală a accesat în cadrul Schemei de granturi pentru Universități (SGU) finanțate din proiectul ROSE un grant în valoare de 709.289 Lei pentru implementarea subproiectului Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale – EduMed și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanta studenti.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi prezentei Invitatii de participare.


Universitatea Politehnica din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Studenți Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de Granturi pentru Universitati din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.