BURSE – semestrul I, an universitar 2023-2024

BURSE – semestrul I, an universitar 2023-2024

Dosarele pentru burse sociale pentru semestrul I se depun la secretariat în perioada 30.10.2023 – 10.11.2023.

Dosarele pentru buse sociale trebuie să conţină, după caz, urmatoarele acte:

 1. declaraţie de venit (se ridică de la secretariat);
 2. acord olograf al studentului și membrilor familiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. adeverinţe de salariu NET de la părinţi și frați/surori (aflați în întreținerea părinților) pentru lunile: octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii);
 4. adeverinţe de salariu NET pentru student pentru lunile: octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii);
 5. cupoane de pensie pentru lunile: octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 / adeverință de la Casa de Pensii teritorială (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii);
 6. cupoane de şomaj pentru lunile: octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii) / adeverinta de la AJOFM;
 7. adeverinţă de la primărie, pentru veniturile din agricultură, pentru perioadele octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii);
 8. adeverinţe de salariu NET ale soţiei sau soţului pe lunile: octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii);
 9. adeverinţă de la administraţia financiară şi primărie  din care să reiasă dacă membrii familiei realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activităţi independente (inclusiv pentru student) pentru perioadele octombrie – decembrie 2022 și ianuarie – septembrie 2023 (ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii);
 10. pentru părinţii care nu au un loc de muncă, este necesară o adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie notarială pe propria răspundere ;
 11. adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri cu frecvenţă, pentru fraţii(surorile) aflaţi în întreţinerea părinţilor   sau copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 12. copie după certificatul de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 13. copie după hotărârea de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare; dovada plății pensiei alimentare;
 14. adeverinţa medicală pentru una din bolile cuprinse în regulament de la Dispensarul UPB (P7) (dacă este cazul).
 15. Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursa socială se acordă studenţilor care au venitul NET lunar per membru de familie de maxim 1898 lei, în funcţie de venit. 

Nu se acceptă dosare incomplete.

Pentru eventuale clarificări vă rugăm să contactați Comisia de Acordare a burselor.