DBB a organizat programe de masterat în domeniile ingineriei medicale, biotehnologiilor şi biomaterialelor începand din anul 2002. Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere la 4 programe de MASTERAT, cu durata de 2 ani, cursuri de zi cu frecvenţă (4 semestre, finalizate cu examen de disertaţie si 120 puncte credit).

Conform clasificării programelor de studii universitare de masterat, aceste programe sunt de tipul „masterat de cercetare”.

Diploma de master şi cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementărilor naţionale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum şi reglementările Ministerului Educaţiei) şi sunt compatibile cu sistemul educaţional European.

Specializările se adresează absolvenţilor de studii universitare de lungă durată sau de licenţă (din domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale, ştiinţe exacte).

Cadrul legal naţional, împreună cu reglementările UPB referitoare la admitere şi la organizarea programelor de masterat pentru anul universitar curent sunt prezentate la http://www.upb.ro/studii-master.html.