Informații generale BT

Specializarea BIOTEHNOLOGIE este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE. Programul formează specialişti pentru a desfăşura activităţi de cercetare, industrie şi consultanţă / expertiză în domeniul biotehnologiilor medicale. Se urmăreşte integrarea multidisciplinară a cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor vieţii, ingineriei biochimice şi din domeniul conducerii şi controlului bioproceselor. Componenta managerială şi antreprenorială a programului facilitează accesul absolvenţilor la o piaţă a muncii în care firmele de mici dimensiuni abordează cu succes strategii de afaceri şi de promovare a unor produse de nişă cu deschidere largă spre piaţă.

Acest program a fost supus evaluării în conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei pentru acreditarea programelor de studii universitare şi a primit calificativul Încredere-Acreditare, conform Hotărarii Consiliului ARACIS din 21.07.2011.

Plan de învățământ BT