Informații generale SBA

Specializarea SMART BIOMATERIALS AND APPLICATIONS este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE.

Specializarea este obținută printr-un program nou de masterat de aprofundare, în limba engleză, înfiinţat începând cu anul universitar 2017-2018, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 30.05.2017.

Plan de învățământ SBA