PROIECT ROSE 2020-2021

PROIECT ROSE 2020-2021

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGCU – SS
BENEFICIAR:Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Medicală
TITLUL PROIECTULUI: Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale – EduMed

 

 

 

Proiectul Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale – EduMed se adresează unui grup țintă format din 120 de studenți aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie Medicală (FIM), în anii universitari 2020-2021 și 2021-2022.

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțat în cadrul Proiectului privind Învățământul
Secundar (ROSE), desfășoară proiectul Educație, formare și dezvoltare profesională în domeniul Ingineriei Medicale – EduMed. Proiectul EduMed se adresează unui grup țintă (GT) de studenți aflați cu precădere în situație de risc și înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie Medicală (FIM), în anul universitar 2020-2021.