Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE

Ministerul Educației și Cercetării – MEC
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă – UMPFE
Dezvoltarea competențelor în domeniul Ingineriei Medicale – DCMed

 

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțat în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), desfășoară proiectul „Dezvoltarea competențelor în domeniul Inginerie Medicale – DCMed”. Proiectul DCMed se adresează unui grup țintă (GT) de studenți aflați cu precădere în situație de risc și înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie Medicală (FIM), în anul universitar 2020-2021.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului la un învățământ tehnic de calitate în cadrul Facultății de Inginerie Medicală și creșterea gradului de retenție a unui grup țintă de 60 studenți din anul întâi de studii universitare de licență.