ADMITERE DOCTORAT 2018

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018/2019.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaza in sesiunile iunie-iulie 2018 (sesiunea I) si respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat.

SESIUNEA I IUNIE-IULIE 2018
SESIUNEA II SEPTEMBRIE 2018
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
25 iunie – 29 iulie 2018
25 iunie – 29 iulie 2018
lorem ipsum
lorem ipsum
PROBĂ CONCURS
PROBĂ CONCURS
02 - 04 iulie 2018
02 - 04 iulie 2018
lorem ipsum
lorem ipsum
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
27 august – 14 septembrie 2018
27 august – 14 septembrie 2018
lorem ipsum
lorem ipsum
PROBĂ CONCURS
PROBĂ CONCURS
17 - 18 septembrie 2018
17 - 18 septembrie 2018
lorem ipsum
lorem ipsum

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2018, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

DOCUMENTE UTILE ADMITERE 2018
  • CONTACT ȘCOLI DOCTORALE
  • CONDUCĂTORI DOCTORAT
  • METODOLOGIE
  • DOCUMENTE UTILE
  • DOSAR ÎNSCRIERE
  • REGULAMENT

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul școlii doctorale un DOSAR DE ÎNSCRIRE, care trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere (Anexa 2)
2. Fișa personală de înscriere (Anexa 3)
3. Curriculum vitae
4. Lista de lucrări publicate
5. Documente originale:
– diplome de absolvire (Licență, Masterat)
– suplimente la diplomă (Licență, Masterat)
– diploma de bacalaureat
– certificat de naștere
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
6. Chitanța privind plata taxei de înscriere
7. Copie buletin / carte de identitate
8. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)