FINALIZARE STUDII

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ / DISERTAȚIE

Sesiunea iunie – iulie 2021

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de diplomă/disertație se efectuează individual, în perioada 05-25 iunie 2021, fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la examen. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi de către conducătorul științific, se scanează și se încarcă pe platforma https://studenti.pub.ro; (PDF)
 2. Tema lucrării de diplomă. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi de către conducătorul științific, se scanează și se încarcă pe platforma https://studenti.pub.ro; (PDF)
 3. Declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează de mână, se semnează de către absolvent, se scanează și se încarcă pe platforma  https://studenti.pub.ro; (PDF)
 4. Copie carte de identitate. Se scanează și se încarcă pe https://studenti.pub.ro; (PDF)
 5. Copie certificat de naștere. Se scanează și se încarcă pe https://studenti.pub.ro; (PDF)
 6. 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm. Se vor depune la secretariatul facultăţii la data eliberării adeverinței care ține loc de diplomă (doar pentru absolvenții de licență).
 7. Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro. Se descarcă după completare, se scanează și se încarcă pe platforma student.pub.ro;
 8. Chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă (300 lei).

!!! Documentele scanate (doar format PDF) se încarcă pe platforma https://studenti.pub.ro la secțiunea ,,Documente atașate,, de pe pagina ,,DATE PERSONALE,,.

Lucrările de diplomă și de disertație se vor preda, on-line, secretarilor de comisie. Data limită de transmitere a lucrărilor va fi:

 • 25 iunie 2021 pentru lucrarea de disertație,
 • 02 iulie 2021 pentru lucrarea de diplomă.
 • Sesiunea de examene restante, pentru anul IV licență și anul II masterat:

05 iunie-18 iunie 2021

 • Sesiunea de examene (S2), pentru anii I, II, III licență și anul I masterat:

05 iunie-25 iunie 2021

Documente înscriere examen de diplomă

Documente înscriere examen de disertație