FINALIZARE STUDII

Sesiunea iunie – iulie 2022

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

Sesiunea iulie 2022

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de diplomă se efectuează individual, pe bază de dosar, la secretariatul facultății, în perioada 20-24 iunie 2022,  acesta conținând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la examen. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi de către conducătorul științific;
 2. tema lucrării de diplomă. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi de către conducătorul științific, în două exemplare;
 3. declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează de mână, se semnează de către absolvent;
 4. copie carte de identitate;
 5. copie certificat de naștere;
 6. 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3×4 cm; se vor depune la secretariatul facultăţii la data eliberării adeverinței care ține loc de diplomă (doar pentru absolvenții de licență).
 7. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro. Se descarcă după completare și se atașează la dosar;
 8. chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de diplomă, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă (300 lei).

Fișele de lichidare, completate și semnate de conducerea facultății, vor fi adăugate la dosar de un reprezentant al secretariatului.

Lucrările de diplomă se vor preda secretarilor de comisie. Data limită de transmitere a lucrărilor va fi 1 iulie 2022.

Documente înscriere examen de diplomă

*

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE

Sesiunea iunie – iulie 2022

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertație se efectuează individual, la secretariatul facultății, în perioada 13-17 iunie 2022,  fiecare absolvent urmând să depună următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la examen. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi de către conducătorul științific;
 2. tema lucrării de disertație. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi de către conducătorul științific, în două exemplare;
 3. declaraţia de originalitate a proiectului de disertație. Formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, se completează de mână, se semnează de către absolvent;
 4. copie carte de identitate;
 5. copie certificat de naștere;
 6. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro. Se descarcă după completare și se atașează la dosar;
 7. chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de disertație, pentru studenţii care au urmat studiile în regim cu taxă (300 lei).

Fișele de lichidare, completate și semnate de conducerea facultății, vor fi adăugate la dosar de un reprezentant al secretariatului.

Lucrările de disertație se vor preda secretarilor de comisie. Data limită de transmitere a lucrărilor va fi 24 iunie 2022 .

Documente înscriere examen de disertație

 • Sesiunea de examene restante, pentru anul IV licență și anul II masterat:

04 iunie-17 iunie 2022

 • Sesiunea de examene (S2), pentru anii I, II, III licență și anul I masterat:

04 iunie-24 iunie 2022

Documente utile redactare lucrare diplomă/disertație