Studiile de licenţă (ciclul I al studiilor universitare, durata 4 ani, 240 puncte credit), cu şi fără taxă (cursuri, activităţi de cercetare ştiinţifică şi lucrarea de licenţă) sunt organizate conform legislaţiei în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă titlul ştiinţific “Inginer” în domeniul de instruire Ştiinţe inginereşti aplicate, iar programele de licenţă acoperă specializările:

Toate programele menţionate au fost supuse evaluării ARACIS în anul 2011, în conformitate cu prevederile MECTS pentru acreditarea programelor de studii universitare şi au primit calificativul ÎNCREDERE (cel mai înalt în ierarhizarea ARACIS) conform Deciziei Consiliului ARACIS din 21.07.2011.

Pentru studiile de licenţă, în programa de studiu din primele patru semestre  sunt prevăzute disciplinele care asigurǎ fundamentul cunoştinţelor necesare cursurilor de specialitate care încep din semestrul cinci. In aceastǎ perioadǎ este începutul acumulǎrii cunoştinţelor inginereşti în care sunt predate discipline tipice domeniilor medical (anatomie, fiziologie umana, biologie), electric (noţiunile de bazǎ pentru electrotehnicǎ şi electronicǎ), mecanic (biomecanică, dinamica fluidelor), alǎturi de elemente de matematicǎ, chimie, fizicǎ şi informaticǎ. Cunoştinţele acumulate în primele patru semestre sunt esenţiale pentru înţelegerea disciplinelor specializate, care debuteazǎ din semestrul cinci şi sunt specifice fiecărui program (sau specializare).