PROIECTUL PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

PROIECTUL PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, derulează proiectul PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții – 10.ii.
Acest proiect care are ca obiectiv creșterea accesului și participării la educația universitară, precum și creșterea atractivității ofertelor educaționale la nivelul universităților partenere, prin: furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți din medii dezavantajate; îmbunătățirea competentelor profesionale pentru 75 de cadre didactice; dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii; activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.