Proiectul DCMed

Proiectul DCMed

Facultatea de Inginerie Medicală din Universitatea POLITEHNICA din București, în
cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțat în cadrul Proiectului privind Învățământul
Secundar (ROSE), desfășoară proiectul „Dezvoltarea competențelor în domeniul Inginerie
Medicale – DCMed”.
Proiectul DCMed se adresează unui grup țintă (GT) de studenți aflați cu precădere în
situație de risc și înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea de
Inginerie Medicală (FIM), în anul universitar 2021-2022.