Mesaj către comunitatea academică UPB

Mesaj către comunitatea academică UPB

O știm deja cu toții: noi, oamenii, suntem puși în aceste zile, la nivel mondial, la încercare.

Nu există cuvinte îndeajuns de puternice pentru a exprima sentimentul de anxietate pe care îl trăim, pentru îngrijorarea firească ce (poate) ne-a cuprins, pentru senzația de nesiguranță pe care ne-o dă pandemia de SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – Sindrom Sever Respirator Acut Coronavirus 2).

Cu aceste gânduri în minte și pentru că sunt pe deplin conștient de rolul ce îmi revine în calitate de Rector al Universității POLITEHNICA din București, doresc să vă dau câteva informații cu privire la pașii concreți realizați, acțiunile întreprinse, deciziile luate, angajamentele asumate și, nu în ultimul rând, la resursele alocate pentru punerea în aplicare a deciziilor luate.

Toate referitoare la ultima perioadă. Toate pentru a apăra și a reprezenta interesele întregii Comunități UPB și, mai ales, sănătatea membrilor săi.

Îmi permit să împărtășesc cu Dumneavoastră acest gând: Nu a fost deloc ușor! A fost necesar să gândim la nivel de individ, la nivel de instituție, dar și la nivel de societate și umanitate. A fost necesar să gândim în termeni de sănătate a individului – concept superior, cu un larg orizont, ce nu poate fi separat nicidecum de realitățile sociale și economice – dar și de sănătate publică.În termeni de apărare a intereselor persoanei, dar și a priorităților instituționale. În termeni de responsabilitate și legalitate.

Astfel, în toată această perioadă, am fost în contact permanent cu toate autoritățile naționale și locale responsabile de gestionarea acestei crize, solicitând totodată instituțiilor guvernamentale competente luarea unei decizii cu privire la suspendarea activității universităților din România.

Am purtat corespondență instituțională și am avut întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Educației și Cercetării. Am fost în strânsă legătură cu factori de decizie din Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (C.N.S.S.U) – structură specială a Guvernului României, abilitată pentru gestionarea crizelor – și din Grupul de suport tehnico-științific (organism de suport al C.N.S.S.U).

Dialogul purtat cu autoritățile naționale s-a finalizat doar cu recomandări adresate universităților.

Însă, pentru că în tot acest timp, am avut în vedere implicațiile directe asupra sănătății și vieții oamenilor și, deci, necesitatea de a lua decizii în timp real, chiar în aceeași zi în care am primit, de la autoritățile naționale responsabile, recomandarea de a analiza oportunitatea suspendării activităților didactice pentru o perioadă determinată, Consiliul de Administrație al UPB a hotărât înlocuirea, în perioada 11 – 31 martie 2020, a activităților didactice (desfășurate în mod standard în regim „față în față”) cu activități didactice desfășurate în regim on-line.

În paralel cu dialogul constant cu autoritățile, am contribuit la mobilizarea, la nivel de Rectori, a comunității academice din București și din România, susținând necesitatea adoptării, de către Guvernul României, a unei decizii ferme, concrete, referitoare la măsurile ce trebuie instituite în instituțiile de învățământ superior pentru combaterea SARS-CoV-2 (așa cum a procedat de altfel Guvernul în ceea ce privește învățământul preuniversitar). Totodată, am solicitat o decizie comună a Consiliului Național al Rectorilor referitoare la această criză fără precedent. Decizia a fost adoptată, soluția fiind aceea de a suspenda, pe o perioadă determinată, activitățile didactice care se desfășoară prin contact direct între cadrele didactice și studenți.

În ultimele zile, am intensificat și dialogul cu întreaga comunitate academică UPB, studenți și cadre didactice deopotrivă, și am organizat ședințe zilnice ale Consiliului de Administrație al UPB la care au participat toate structurile administrative ale universității, cu intenția fermă de a lua măsurile necesare de prevenție, de a acționa în mod informat, pe baze legale, luând în calcul toate consecințele posibile, pe toate planurile, ale deciziilor ce urmau a fi luate.

Am implementat rapid un sistem pentru analizarea, monitorizarea și reducerea riscurilor de epidemie SARS-CoV-2 în universitate. Pentru ca studenții și cadrele didactice să ne poată contacta oricând, la orice oră, am dedicat acestei comunicări, atât de necesară în aceste zile, un număr de telefon apelabil 24h/24 și o adresă de mail special creată în acest sens. Iar acolo unde au existat suspiciuni privind posibila infectare, cu SARS-CoV-2, a unor membri ai Comunității UPB (studenți, cadre didactice, etc.), am răspuns ,,Prezent” și am acordat tot sprijinul necesar, de la contactarea instituțiilor medicale aflate în prima linie de luptă împotriva virusului, până la dialogul permanent cu medicii și cu familia persoanei în cauză.

Mă bucur să reamintesc aici faptul că, până în acest moment, în comunitatea noastră, toate suspiciunile de infectare cu SARS-CoV-2 au fost infirmate.

Nu în ultimul rând, pentru a separa managementul acestei crize de toate celelalte activităţi ale universității (didactice, administrative, etc.), a fost decisă înființarea Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență al UPB (CSSU – UPB).

Nu vreau să închei acest mesaj decât într-o notă pozitivă. Am ferma convingere că, împreună – dând dovadă de mult calm, informându-ne din surse oficiale, credibile, comunicând permanent și învățând în timp real din această experiență tristă, pe care o trăim toți deopotrivă, fiecare în modul său unic, aparte – vom reuși să învingem și în această luptă, așa cum am făcut-o și în alte dăți, în contexte diferite.

Invoc aici, în fața Dumneavoastră, întocmai acele calități care fac, din fiecare dintre noi, un bun inginer: gândirea rațională, analitică și logicăabilitățile excelente de comunicarecapacitatea de adaptare și de soluționare a problemelor (uneori în timp record), priceperea de a munci în echipă.Nu în ultimul rând: empatia. Căci, fără empatie, fără a cunoaște și a înțelege nevoile semenilor lor, cum ar putea fi inginerii ,,responsabili” pentru cele mai mari invenții și tehnologii din lume?

 

Reiterez acum, aici, când este atâta nevoie de acest lucru, angajamentul meu total în a-i sprijini în continuare pe toți membrii comunității noastre academice, Comunitatea UPB, apărându-i și reprezentându-le interesele pe toate planurile, așa cum am făcut-o de altfel dintotdeauna.

Mă voi folosi pentru aceasta de toate abilitățile, capacitățile și puterile mele de om, de manager, de coleg și prieten și, nu în ultimul rând, de părinte.

În următoarele 24 de ore, voi reveni către Dumneavoastră cu informații referitoare atât la măsurile concrete ce trebuie implementate – în Universitatea POLITEHNICA din București, pentru a preveni răspândirea SARS-CoV-2 sau infectarea cu acesta – cât și la procedurile de lucru privind activitățile didactice on-line.

Cu cele mai calde urări de sănătate, cu cea mai aleasă prețuire și mereu alături de Dumneavoastră,

Mihnea Costoiu
Rector
Universitatea Politehnica din București