DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ

Vă rugăm ca în perioada 01-12 martie 2021, să transmiteţi, în formă scanată, toate documentele solicitate pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul II, conform Regulamentului privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB, obligatoriu la adresa de email: burse.fim@upb.ro

Documentele solicitate:

Regulament-burse-și-alte-forme-de-sprijin-pentru-studenții-de-la-licență-și-masterat-2020-2021