Cercetare

Proiecte si rezultate

INOVABIOMEDGRABTOPINOVABIOMED INOVABIOMED - Innovative technologies for materials quality assurance in health, energy and environmental – Center for Innovative manufacturing solutions of smart biomaterials and biomedical surfaces Contract ID: P_36_611 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“, Program Operațional Competitivitate Axa 1, Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din
DETAIL

CONTACT

Adresa Postală – Str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, corpul F, etajul 3, sector 1, Bucureşti
Cod Poștal – RO-011061
Centrală telefonică: +4 021 402 9039

TOP