Organizator

UPB

Locație

Sala Senatului UPB
Categorii
QR Code

Date

ian. 26 2018

Time

09:00 - 18:00

Conferința de lansare a proiectului „ Alianța cunoașterii în transportul aerian” (Knowledge Alliance in Air Transport)

Folosirea tehnologiilor inteligente in domeniul transportului aerian reprezintă o provocare cu care specialiștii acestui sector economic se confruntă deja, iar următorii 15 ani vor duce la schimbări majore ale modului în care cu toții vom călători. Această direcție strategică solicită crearea de locuri de muncă inteligente care trebuie ocupate de o forță de muncă înalt calificată, cu cunoștințe multidisciplinare și competențe specifice mai multor domenii.

In contextul în care educația academică inițială are nevoie permanent de completări și actualizări, Universitatea POLITEHNICA București, în calitate de coordonator, împreună cu 16 parteneri din Croația, Franța, Italia, Letonia, Portugalia, România și Slovacia implementează, începând cu luna ianuarie 2018, proiectul Alianța cunoașterii în transportul aerian“. La implementarea proiectului participă de asemenea în calitate de parteneri asociați 9 instituții din 5 țări, precum și 2 organizații internaționale (International Civil Aviation Organisation- ICAO și Airport Council International – ACI Europa).

Este pentru prima dată când o universitate din România derulează în calitate de coordonator un proiect în cadrul subprogramului european ”Alianțele cunoșterii”. Proiectul are o perioadă de implementare de 3 ani, cu o valoare totală de 997 555 euro, și demarează chiar în anul în care Politehnica bucureșteană sărbătorește cel de-al 200-lea an de existență. Lansarea oficială a proiectului va avea loc vineri, 26 ianuarie la Universitatea Politehnica din București, clădirea Rectoratului-Sala Senatului, cu începere de la ora 09:00.

Pornind de la nevoile identificate, proiectul KAAT răspunde următoarelor provocări: dezvoltarea unor traiectorii educaționale europene inovatoare în domeniul aviației, pe baza dialogului și a cooperării eficiente între instituții de învățământ superior, industrie și alte părți interesate; crearea și consolidarea unor mecanisme care să asigure o coeziune mai bună între formarea vocațională și cea academică  precum și o inserție optimă pe piața muncii.

 

Prin rezultatele sale, proiectul va crea o punte de legătură între traiectoriile de formare oferite de instituțiile de învățământ superior și cele vocaționale derulate de diverse categorii de formatori din industria transportului aerian. In momentul de față,  lipsa procedurilor de recunoaștere a învățării anterioare și/sau a experienței dobândite face dificilă trecerea de la ocupațiile licențiate profesional la cele academice sau invers.

 

Principalele rezultate ale proiectului vor fi: o analiză ocupațională corelată cu o analiză a calificărilor în domeniul transportului aerian; un program inovator de studii de masterat în limba engleză „IT applied in aviation” cu participarea de cadre didactice din 7 țări; abordări noi și inovatoare de formare; o metodologie pentru Cadrul Sectorial al Calificărilor (Sectoral Qualifications Framework – SFQ) din transportul aerian, necesară pentru recunoașterea învățării anterioare și a experienței profesionale în domeniul aviației; crearea unei Rețele europene pentru formare și educație în aviație (European Network for Aviation Training and Education, ENATE) necesară asigurării sustenabilității proiectului.

 

Pe termen mediu și lung, crearea unei rețele europene de formare și educație în domeniul aviației (ENATE) și noile programe de studii internaționale și multidisciplinare comune vor asigura dimensiunea internațională a educației în domeniul aviației și instituirea unui dialog european sistematic privind educația în domeniul aviației cu impact asupra capacității de angajare la nivel internațional, în special în țările participante la acest proiect. Programele de studii și rețeaua ENATE vor disemina și vor integra bune practici și subiecte actuale în programele și inițiativele educaționale și vor continua să se deruleze după încheierea proiectului, adaptându-se permanent la cerințele pieței muncii.

 

Diseminarea rezultatelor proiectului va fi asigurată prin website-ul proiectului, buletine informative, ateliere de lucru, participarea la conferințe internaționale privind transportul aerian, prezentări publice, publicații, rapoarte și analize. Mijloacele de informare regionale sau naționale  vor primi informații actualizate cu privire la activitățile și rezultatele proiectului.

 

 

Persoană de contact:

Director proiect

Prof. univ. Sorin Eugen ZAHARIA,

Tel: + 40 722 341 789

e-mail: sorin.zaharia@gmail.com

CONTACT

Adresa Postală – Str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, corpul F, etajul 3, sector 1, Bucureşti
Cod Poștal – RO-011061
Centrală telefonică: +4 021 402 9039

TOP