Organizator

UPB

Locație

Sala Amfiteatru AN010 "Radu Voinea"
Categorii
QR Code

Date

mart. 12 2018

Time

17:00 - 19:00

100 de ani de inventică românească. Expoziții de invenții și inovații

Cartea 100 de inovatori români este o plăcută surpriză, din multe puncte de vedere.

Departe de ariditatea unui dicționar obișnuit, autorii au ales o cale potrivită: cea a unui veritabil spectacol transdisciplinar al inteligenței și creativității per­sonalităților române sau de origine română, de la literatură la știință, de la tehnică la filozofie, de la estetică la fizică teoretică.

Prima surpriză a cititorului este de a descoperi numeroase nume puțin cunoscute marelui public, dar care sunt atașate unor importante descoperiri sau opere. Să cităm, ca exemple: Dimitrie Brândză (1846-1895), fondatorul Grădinii Botanice din București, autorul primului studiu în care sunt prezentate toate plantele care se aflau pe teritoriul României; inginerul Dumitru Daponte (1894-1956), pionier al cinematografiei tridimensionale; Ștefan Hepites (1851-1922), care a pus bazele meteorologiei și seismologiei științifice în România; Alexandru Ciurcu (1854-1922), inventator al motorului cu reacție; exploratorul Iuliu Popper (1857-1893); Lazăr Edeleanu (1862-1941), descoperitorul unui procedeu de rafinare a produselor petroliere; marinarul Ion Paulat (1873-1954), inventator al hidroavionului; frații Ianache Manakia (1878-1954) și Milton Manakia (1882-1964), pionieri ai fotografiei și ai filmului documentar din Peninsula Balcanică; Augustin Maior (1882-1963), in­ventator al telefoniei multiple; Constantin Budeanu (1886-1959), inventatorul reostatului cu lichid; inginerul Aurel Perșu (1890-1977), inventatorul unui automobil aerodinamic; matematicianul Petre Sergescu (1893-1954), fondatorul istoriei științei în Franța; marele fizician Alexandru Proca (1897-1955), fondatorul școlii de fizică teoretică în Franța; Ion Basgan (1902-1980), inventatorul forajului cu aplicarea sonicității; Pius Servien (1902-1959), fondatorul esteticii matematice; Isidore Isou (1925-2007), creatorul letrismului; și artistul plastic Paul Neagu (1938-2004).

Volumul pune în evidență, cu pregnanță, extraordinara multiplicitate etnică a marilor creatori români: evrei, greci, germani și/sau cu specială subliniere a aromânilor – români – o imagine în oglindă a României înseși.

O altă plăcută surpriză pentru cititor este să descopere marele rol al creatorilor din exilul românesc în cultura, știința și tehnica română. În afara numelor deja citate (Iuliu Popper, Petre Sergescu, Alexandru Proca, Pius Servien, Isidore Isou și Paul Neagu), sunt prezenți în carte legendarul inventator Nikola Tesla (1856-1943), astronomul Nicolae Donici (1874-1960), sculptorul Constantin Brâncuși (1876-1957), inventatorul Gogu Constantinescu (1881-1965), genialul estetician Matila Ghyka (1881-1965), pictorul, arhitectul și eseistul Marcel Iancu (1894-1984), fizicianul și specialistul în aeronautică Hermann Oberth (1894-1989), poetul și fondatorul dadaismului Tristan Tzara (1896-1963), filozoful Ștefan Lupașcu (1900-1988), pictorul Victor Brauner (1903-1966), marele economist Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), istoricul religiilor Mircea Eliade (1907-1986), dramaturgul Eugen Ionescu (1909-1994), filozoful Emil Cioran (1911-1995) și George Emil Palade (1912-2008), laureat al Premiului Nobel pentru Medicină. Acest fapt are o dublă semnificație: pe de o parte, se face dreptate exilaților, a căror operă se întoarce acasă, și, pe de altă parte, se face  dreptate înseși culturii române, deoarece o parte a sa s-a afirmat în exil. Prezenta lucrare își aduce astfel contribuția la reîntregirea ne­c­esară a culturii române.

Câteva nume importante sunt absente din carte, fapt care se explică și prin programarea limitativă a numărului de 100 de inovatori, cât și a presiunii excercitate de noi curente de gândire ce amalgamează activitatea științifică în cadrul mai larg și mai obscur al ideologiilor pasagere. Dar acest fapt nu știrbește valoarea generală a volumului.

Cartea se bucură de o bună iconografie și este scrisă într-un stil alert, ceea ce face să fie accesibilă marelui public. Ea are o mare valoare pedagogică de informare a tinerilor.

Pentru toate motivele menționate, cartea 100 de inovatori români este un veritabil eveniment editorial.

Basarab Nicolescu

Membru de onoare al Academiei Române

CONTACT

Adresa Postală – Str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, corpul F, etajul 3, sector 1, Bucureşti
Cod Poștal – RO-011061
Centrală telefonică: +4 021 402 9039

TOP