Anunț concurs

Anunț concurs

AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1212/ 23.XI.2021 Partea a III-a, respectiv:

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;

b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
– 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați următorul link: https://www.anm.ro/despre-institutie/cariera/.