ACCESUL ÎN BIBLIOTECA este permis tuturor utilizatorilor care poseda Permis de intrare în biblioteca. Acesta se elibereaza de catre biblioteca facultatii la care sunteti înscrisi.

Acte necesare eliberarii permisului de intrare în biblioteca:

– cerere tip;

– B.I./ C.I.;

– carnet de student vizat pe anul universitar în curs;

– fotografie tip legitimație.

Permisul de intrare în biblioteca trebuie vizat la începutul fiecarui nou an universitar. Permisul este personal si netransmisibil! Permisul de bibliotecă se eliberează de catre Biblioteca Domeniu Chimie, conform repartizarii la nivelul bibliotecii centrale UPB.