Facultatea de Energetica ofera programe de studii de licenta, masterat si doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile si conditii de studiu la nivel mondial pentru peste 1500 de studenti anual.

Studentii facultatii de Energetica au posibilitatea de a se pregati in toate domeniile Ingineriei Energetice, dobandind competente in domeniul proiectarii, constructiei, exploatarii, mentenantei, conducerii si planificarii activitatii din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport si distributie a energiei.

Pregatirea studentilor se realizeaza in laboratoare modernizate, cu echipamente de ultima generatie, tehnica de calcul, multimedia si acces la Internet, care insumeaza peste 750000 Euro investiti in dotare in ultimii 5 ani. Printre facilitati pot fi mentionate: Centrala termica de co-generare, Modelul de sistem electroenergetic cu instalatii la scara industriala din Laboratorul denumit Partea electrica a centralelor si statiilor, Laboratorul de tehnica tensiunilor inalte cu platforma exterioara de experimentare, Laboratorul de echipamente electrice, Laboratorul de masini hidraulice, Laboratorul de actionari hidro-pneumatice etc.

Studentii au multiple posibilitati de afirmare, beneficiaza de burse de la bugetul de stat (dupa caz: de performanta, de merit, de studiu sau de ajutor social) sau de burse de studiu oferite de companii de profil din tara, beneficiaza de stagii de pregatire practica (de tip internship in companii de profil din tara) si de burse de mobilitate pentru a efectua lucrarea de licenta si/sau de disertatie (la master) in strainatate, respectiv sunt angrenati in colectivele de cercetare de excelenta ale facultatii, in calitate de colaboratori la contractele de cooperare stiintifica cu beneficiari din mediul industrial si economic. Intreaga activitate din Facultatea de Energetica este centrata pe nevoile specifice de formare ale studentilor, care pe parcursul anilor de studiu sunt consiliati.
In prezent, Facultatea de Energetica dispune de un corp didactic de elita, compus din peste 100 de membri, care imbina experienta profesorilor de renume cu ambitia si entuziasmul tinerilor, dintre care unii sunt formati prin doctorate obtinute la universitati de prestigiu din strainatate.

Toti studentii Facultatii de Energetica beneficiaza de locuri de cazare asigurate in Complexul Regie, in camine care au fost complet reabilitate in ultimii ani, si care asigura conditii optime (caminul P8 pentru fete, respectiv caminele P17 si P26 pentru baieti).
In contextul aderarii la piata unica de energie creata la nivelul UE si a cerintelor impuse de interconectarea la sistemul european UCTE, absolventii Facultatii de Energetica au posibilitatea de a alege sa lucreze in: societati producatoare de energie electrica si termica (HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, NUCLEARELECTRICA), societatea de transport a energiei electrice TRANSELECTRICA, Dispeceratul Energetic National, societati de distributie a energiei electrice si termice, firme de consultanta in domeniul energetic si al protectiei mediului, autoritati nationale (ANRE, OPCOM), companii multinationale, institute de cercetare si proiectare (ISPE, ICEMENERG, ICPET, ICCPET etc), universitati de prestigiu, ONG-uri etc.