Fiţi bineveniţi pe site-ul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Înfiinţată in 1967, Facultatea de Automatică şi Calculatoare are ca misiune realizarea unui mediu fertil pentru educaţie, cercetare şi inovare, factori cheie în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere. In particular, misiunea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare este aceea de a potenţa cercetarea ştiinţifică de nivel înalt, de a împărtăşi cunoaştere prin educaţie în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei şi în domeniul Ingineria Sistemelor, şi de a oferi studenţilor şi cadrelor didactice din facultate un mediu profesional şi social stimulativ, de elită.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare pregăteşte ingineri specialişti în domeniile Ingineria Sistemelor şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţa practică. Studenţii facultăţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea unei societăţi moderne.

Facultatea oferă programe de studiu la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează.

Licenţă

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Calculatoare
Direcţii:

Arhitectura sistemelor de calcul
Sisteme incorporate
Sisteme de programe de bază
Sisteme de programe de aplicaţii

Tehnologia informaţiei

Domeniul: Ingineria Sistemelor

Automatică şi informatică aplicată
Direcţii:

Informatică aplicată
Sisteme de conducere

Durata 4 ani, Diplomă de inginer

Masterat

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Arhitecturi avansate de calculatoare • Administrarea bazelor de date • e-Guvernare • Grafică, multimedia şi realitate virtuală • Ingineria sistemelor Internet • Securitatea reţelelor informatice complexe • Sisteme software avansate • Management în tehnologia informaţiei
În engleză: Parallel and distributed systems, Artificial Intelligence

Domeniul:Ingineria Sistemelor

Control avansat şi sisteme în timp real • Sisteme inteligente de conducere • Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor • Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi • Automatică şi informatică industrială • Managementul şi protecţia informaţiei • Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia • Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri • Sisteme informatice în medicină • Sisteme informatice integrate
În engleză: Service engineering and management

Durata 2 ani, Diplomă de master

Doctorat

Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti
Domenii:

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Ingineria Sistemelor

Durata 3-4 ani, Diplomă de doctor

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare îşi desfăşoară activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică prin cele 3 departamente: Automatică şi Ingineria Sistemelor, Automatică şi Informatică Industrială si Calculatoare, şi prin diverse centre şi laboratoare de cercetare. Menţinerea excelenţei în cercetare este una din priorităţile facultăţii, cercetarea ştiinţifică abordând domenii strategice cum ar fi ştiinţa şi ingineria calculatoarelor, automatică avansată, robotică, tehnologii informatice moderne, şi fiind orientata pe proiecte şi programe naţionale, europene şi internaţionale.

Procesul de instruire beneficiază de amfiteatre, săli de curs şi laboratoare dotate cu o infrastructură modernă, resurse multiple de tehnica de calcul, echipamente multimedia, acces la Internet şi reţele wireless. Studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au multiple posibilităţi de afirmare. Ei au acces gratuit la baza materială, la Internet şi, prin cursuri suplimentare de pregătire in facultate, pot obţine certificate de calificare şi competenţă în diferite domenii de specialitate. Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale participă la concursuri naţionale şi internaţionale, beneficiază de stagii de pregătire la universităţi de prestigiu din străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă ale facultăţii.

În fiecare an, absolvenţii facultăţii îşi găsesc cu uşurinţă un loc de muncă pe piaţa internă şi internaţională, în companii naţionale şi multi-naţionale, institute de cercetare sau universităţi de prestigiu.