Semestrul 1

 • Informatică medicală
 • Complemente de Matematică şi Biostatistică
 • Tehnici de vizualizare pentru imagistică medicală
 • Sisteme e-health pentru măsurare şi monitorizare
 • Metode optice pentru investigaţii şi terapie
 • Biodinamică pentru aplicaţii medicale (opţional, colaborare cu Centrul de Biodinamică)
 • Tehnologii medicale în mediul IoT (opţional)
 • Cercetare ştiinţifică*

Semestrul 2 

 • Modele multifizice în ingineria medicală
 • CAD pentru reconstrucţie anatomicăşi prototipare
 • Tehnologii terapeutice în câmp electromagnetic
 • Echipamente pentru asistarea şi reabilitarea stării de sănătate
 • Antreprenoriat şi management de proiect (opţional)
 • Management şi marketing (opţional)
 • Cercetare ştiinţifică*

Semestrul 3

 • Neuroştiinţe (colaborare cu Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti)
 • Prelucrarea avansată a biosemnalelor
 • Sisteme robotice integrate pentru medicină
 • Echipamente pentru imagistica medicală
 • Sisteme Bio-chip pentru medicina translaţională (colaborare cu Institutul de Microelectronică)
 • Cercetare ştiinţifică*

Semestrul 4

 • Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare, elaborare lucrare disertaţie*
 • Etică şi integritate academică