Semestrul 1

 • Biocompozite ceramice avansate pentru medicină dentară (C, L)
 • Managementul cercetării avansate (C)
 • Bioelectrochimie şi biotermodinamică (C,L)
 • Aplicaţii biomedicale ale materialelor polimerice (C,L)
 • Tehnici moderne de procesare a bioceramicii (C)
 • Tehnici moderne de caracterizare a materialelor biopolimerice (C, L)
 • Cercetare ştiinţifică şi practică (P)

Semestrul 2 

 • Filme subţiri pe implante metalice şi acoperiri biocompatibile (C,L)
 • Metode  de investigaţie a materialelor metalice pentru medicină (C,L)
 • Efectul nanodimensiunii în aplicaţii biomedicale (C,L)
 • Biomecanica şi biotribologia dispozitivelor medicale implantabile (C,P)
 • Cercetare ştiinţifică şi practică (P)

Semestrul 3

 • Ingineria implantelor soft (C, L/P)
 • Ingineria implantelor hard (C,P)
 • Sisteme cu eliberare controlată (C,L)
 • Biocompatibilitate  şi efecte adverse.Creşterea biocompatibilităţii (C,L)
 • Aplicaţiile biomedicale şi biotehnologice ale proteinelor (C)
 • Cercetare ştiinţifică şi practică (P)

Semestrul 4

 • Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare şi elaborare disertaţie (P)
 • Etică (C)