Semestrul 1

 • Biofizica (C, L)
 • Electronica medicala (C, L)
 • Biologier celulara si histologie (optiune sgr 1) (C,L)
 • Biodinamica neliniara (optiune sgr 2) (C,L)
 • Metode de calcul si tehnici experimentale (C, L)
 • Electrosecuritate si risc electromagnetic (C, L)
 • Sisteme inteligente pentru aplicatii medicale (C,L)
 • Biostatistica si Complem. de matem.
 • Management si ingin clinica si legislatie medicala (C,S)
 • Cercetare ştiinţifică 1

 

Semestrul 2

 • Modelare in ingineria biomedicala (C,L)
 • Imagistica medicala (C,L)
 • Bioelectromagnetism (C,L)
 • Dinamica biofluidelor (C,P)
 • Cercetare ştiinţifică 2

Semestrul 3

 • Neurostiinte cognitive (C, L/P)
 • Echip,. si proceduri de diagnostic si terapie medicala (C,P)
 • Achizitia si prelucrarea semnalelor biomed. (C,L)
 • Echip. De protezare si ortezare (C,L)
 • Echip. De investigatie si reabilitare medicala (C, L, P)
 • Cercetare ştiinţifică 3

Semestrul 4

 • Cercetare, elaborarea lucrarii de disertaţie