Specializarea BIOINGINERIE APLICATĂ PENTRU MEDICINA REGENERATIVĂ este încadrată în domeniul fundamental de studii universitare ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE. Programul de Master propus are ca scop dezvoltarea acestor abilități de dezvoltare de proteze inteligente și tehnologii regenerative după traumatisme sau procese degenerative specifice imbătrânirii populației, la limita dintre aplicarea curentă și cercetare. Această poziționare pe piața muncii este esențială pentru o aplicabilitate rapidă într-un mediu concurențial, și consecutiv pentru dezvoltarea de noi oportunități de angajare, inclusiv prin dezvoltarea de micro-intreprinderi.
Misiunea programului este de dezvoltare economică și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu valoare adaugată mare, de preferat prin dezvoltarea de micro-intreprinderi de către absolvenți, pentru evitarea migrării forței de muncă înalt calificate.

Competențele asigurate prin programul de studii de master Bioinginerie Aplicată pentru Medicină Regenerativă:
– Să aplice cunoştinţele de (bio)inginerie la soluţionarea problemelor curente de sănătate şi medicină prin dezvoltarea de organe artificiale, implanturi şi terapii îmbunătăţite, în general, şi cu aplicabilitate în domeniul medicinei regenerative, în particular.
– Studierea şi consilierea asupra aspectelor inginereşti privind procesele de manufacturare a biomaterialelor în domeniul medicinei regenerative, ca de exemplu prin printare 3D, prelucrare CAD CAM, scheme de sterilizare etc.
– Identificarea unor posibile oportunităţi de dezvoltare a unei afaceri în domeniu.
– Abordarea şi îndeplinirea responsabilă a unor sarcini de lucru în echipă multidisciplinară cu asumarea de roluri şi poziţii pe diferite paliere ierarhice.
– Familiarizarea cu domenii moderne precum medicina regenerativă, nanotehnologiile, imagistică de înaltă rezoluţie, tehnologii moderne de inginerie celulară şi tisulară.
– Utilizarea cunoştinţelor specifice pentru analiza şi explicaţia critică a limitărilor metodelor de inginerie tisulară actuale.
– Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor moderne de utilizare a celulelor pentru regenerare.
– Analiza computaţională a unor seturi de date din domeniul bioingineriei.