Admitere licență

Admiterea se desfășoară în iulie 2020 și/sau septembrie 2020

Pentru candidații care se înscriu la mai multe facultăți din cadrul universității sau de la alte universități:
ÎNMATRICULAREA PE LOCURILE DE LA BUGET SE POATE FACE NUMAI PRIN DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DIPLOMEI DE BACALAUREAT(sau a Adeverinței în original, dacă Diploma nu a fost eliberată), ÎNSOȚITĂ DE FOAIA MATRICOLĂ, AMBELE ÎN ORIGINAL.

Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă.
Concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2020.
2 specializări

Regulament_admitere_licență_2020

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

 

Biomateriale și dispozitive medicale BDM

Echipamente și sisteme medicale ESM

slider fim admitere