Admitere licență

Admiterea se desfășoară în iulie 2019 și/sau septembrie 2019

 

Pentru candidații care se înscriu la mai multe facultăți din cadrul universității sau de la alte universități:

 

ÎNMATRICULAREA PE LOCURILE DE LA BUGET SE POATE FACE NUMAI PRIN DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DIPLOMEI DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau a Adeverinței în original, daca Diploma nu a fost eliberată).

 

Facultatea de Inginerie Medicală organizează concurs de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă.
Concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2019.
2 specializări

Biomateriale și dispozitive medicale BDM

Echipamente și sisteme medicale ESM

slider fim admitere