FIM organizează concurs de admitere în învățământul superior pentru ciclul de studii universitare de LICENȚĂ și MASTERAT.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI

Admitere licență 2020

4 ani
240 puncte credit
2 Programe de studiu
175 Locuri la buget
50 locuri cu taxă
locuri de cazare în cămine proprii

Admitere masterat 2020

2 ani
120 puncte credit
4 Programe de studiu
1 Program de studiu în limba engleză

locuri de cazare în cămine proprii